Stát se Patronem Freeworlderu

Charta Svobodného Světa

"Učiňme vše bezplatným a svobodným"

Lauren GrifoniPodepsáno: 02:20, 02/07/2011
"this is amazing. we are only ever limited by our own minds - imagine what we could achieve if we really wanted to"

Podepsat Chartu


Charta Svobodného Světa 2021. Bez obav můžete použít jakýkoli obsah z těchto stránek.. Kontaktujte nás

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost