Stát se Patronem Sharebayu

Charta Svobodného Světa

"Učiňme vše bezplatným a svobodným"

Charta Svobodného Světa představuje principy, které mají potenciál zlepšit život na Zemi pro celé lidstvo, vymýtit chudobu a chamtivost a urychlit pokrok.

Těchto deset krátkých principů, které nejsou ani politicky ani nábožensky zaměřené, může vytvořit základy nového pokročilého společenství, které nepoužívá žádné peníze a je svobodné, spravedlivé a udržitelné. Tyto principy jsou založeny čistě na přírodě, zdravém rozumu a společném přežití.

Charta Svobodného Světa je nyní široce zvažovaným logickým východiskem z upadajícího mechanismu dnešní společnosti a přirozeným krokem v našem vývoji.

Přečíst a podepsat Chartu

Předmluva

V tomto roce, 2024, se naše osobní svobody, životní prostředí a biologická rozmanitost staly kriticky ohroženými díky našemu špatnému hospodaření s globálními zdroji.

Tento dokument navrhuje deset základních principů, na kterých vyrůstá úplně nová světová společnost, založená na spravedlnosti, zdravém rozumu a přežití. Jakmile bude naplněna, tyto principy zrealizují lidskou rovnost, minimalizují utrpení a nespravedlnost, vytvoří spolupracující společnost, která podporuje pokrok a technologie, a garantuje zdravý, rozmanitý a udržitelný svět pro všechny druhy.

Pokud souhlasíte s následující vizí, prosím potvrďte váš souhlas podepsáním Charty a sdílením této stránky a jejich myšlenek s vašimi přáteli. Pouze s širokou podporou můžeme uskutečnit změny, které jsou nyní tak důležité pro udržení života na Zemi do daleké budoucnosti.

Principy

1. Nejvyšším zájmem lidstva je společné blaho všech žijících druhů a biosféry. Vysvětlit

Lidské bytosti, zvířata i rostliny jsou všichni neoddělitelnou částí přírody. My všichni jsme V přírodě – ani vedle ní ani nad ní. Všechny naše druhy jsou propojeny mezi sebou a s celou planetou a jejich přežití nepřímo závisí na ostatních.

Lidstvo má nyní na svět tak obrovský fyzický dopad, že musíme být rozvážní a odpovědní. Musíme zvažovat potřeby všech druhů a prostředí, stejně jako nás samotných, v každém našem rozhodnutí.


2. Život je drahocenný ve všech svých formách a s ohledem na obecné blaho může svobodně vzkvétat.Vysvětlit

Život je úžasný fenomén a zatím je naše planeta jediným místem, kde jsme jej nalezli. To jej činí nejvzácnější a nejkrásnější věcí, jež by měla být opatrována a respektována.

Nicméně, život je také jídlo, a všechny druhy v našem světě představují část komplexního potravního řetězce. Za účelem zachování tohoto potravního řetězce – a tedy biologické rozmanitosti a našeho přežití – musíme brát ohled na obecné blaho všech druhů, pokud nějaký ovlivňujeme.


3. Přírodní zdroje Země jsou dědictvím všech jejích obyvatel a jsou využívány zdarma s ohledem na obecné blaho.Vysvětlit

Každá živá osoba a bytost na této planetě má automaticky právo ke sdílení všech přírodních zdrojů Země, a k jejich používání ke zdravému a plnému životu bez povinností nebo podřízenosti k jakékoli jiné osobě nebo bytosti.

Lidstvo, vzhledem k velikosti populace a komplexnímu životnímu stylu, má mimořádnou povinnost nepřetěžovat tyto přírodní zdroje a nevyužívat je víc, než je rozumně nutné k vytvoření šťastného a zdravého života s ohledem na obecné blaho.


4. Každá lidská bytost je rovnocennou součástí celosvětové komunity lidí a svobodným občanem Země.Vysvětlit

Sociální, ideologické a hraniční dělení mezi lidmi jsou uměle vytvořené bariéry, které nemají žádný fyzický nebo přírodní základ. Takovéto umělé dělení je pouze kontraproduktivní vůči obecnému prospěchu a přežití společnosti jako celku.

Naše vzájemná podobnost je však založena na fyzickém a přírodním základu. Obecně řečeno, všichni chceme a potřebujeme to samé. S celkovou spoluprací a rovným přístupem můžeme všichni používat naše schopnosti efektivněji k dosažení těchto společných cílů.


5. Naše komunita je postavena na duchu spolupráce a pochopení přírody, poskytovaným skrze základní vzdělání.Vysvětlit

Jakékoli dítě, které získá užitečné a relevantní vzdělání o fungování přírody, světa a života komunity, nakonec poskytne tu nejlepší službu světu a stejně tak komunitě. Tradiční vzdělání, cílené na konkrétní povolání, má nyní znatelně destruktivní efekt.

Nakonec vzdělání nahradí omezování, které je opravdu primitivním způsobem zachování pořádku. Například dítě, které plně chápe proč není určitá činnost možná, je do života připraveno mnohem lépe než dítě, které zná pouze strach z trestu.


6. Naše komunita poskytuje všem svým členům základní potřeby ke zdravému, naplňujícímu a udržitelnému životu, zdarma a bez závazků.Vysvětlit

Každá osoba má garantován nejvyšší technologicky možný způsob života bez použití peněz, obchodu nebo dluhu. Není už žádný logický důvod, aby tomu tak nebylo. Doslova veškeré lidské utrpení je způsobeno naším zastaralým systémem výměny.

Všechny formy dluhu a podřízenosti nejsou pouze překážkou v pokroku, ale také jsou naprosto zbytečné. Toto je možné díky našim dosaženým technologiím a jednoduchostí, se kterou pro nás můžeme produkovat a zpracovávat zboží.

Zjistěte víc o Ekonomice otevřeného přístupu


7. Naše komunita respektuje limity přírody a jejich zdrojů a zajišťuje minimální ničení a plýtvání.Vysvětlit

Naše zdroje jsou limitovány buď svým absolutním množstvím nebo časem, který potřebují ke svému obnovení. Tak či tak musíme používat naše zdroje moudře pro udržení jak jejich zásob, tak prostředí.

Kromě toho musíme také minimalizovat naše hromadění nepoužívaného zboží a množství nepoužitelného odpadu, který vyprodukujeme. Toto má přímý dopad na naše životní prostředí. Čím více našeho světa uchováme, tím větší šanci máme pro přežití do budoucnosti.


8. Naše komunita odvozuje své řešení a vývojové kroky primárně skrz aplikaci logiky a nejlepších dostupných znalostí.Vysvětlit

V nové společnosti, bez finančního zpomalování a omezování, budou pro lidstvo největší výzvy technického rázu. To znamená jak zabezpečíme dostatek jídla, vody, bydlení, energie, materiálu, a zabezpečíme vysoký standard udržitelného života pro každého?

Jako protiklad ke tradiční politice a dohadům, vědecké metody jsou prověřeným a silným systémem, který řeší tyto technické problémy použitím pouze dostupných faktů a základní logiky. Má také společný odkaz ve všech kulturách a jazycích.


9. Naše komunita bere na vědomí své závazky ohledně péče a soucitu ke členům, kteří nejsou schopni přispívat.Vysvětlit

Lidem, kteří nejsou z jakéhokoli důvodu schopni se sami o sebe postarat nebo přispívat zpátky komunitě, by mělo být poskytnuto veškeré možné pohodlí, soucit a péče ostatních členů komunity, bez jakýchkoli závazků.

Je také důležité, abychom, jako budoucí členové komunity, předali co nejvíce užitečných znalostí našim dětem a to způsobem, který podněcuje jejich kreativitu, růst a intelekt směrem k budoucímu pokroku.


10. Naše komunita přijímá svou odpovědnost za zachování různorodé a udržitelné biosféry pro veškerý budoucí život.Vysvětlit

Musíme si uvědomit, že sdílíme naši planetu nejen s ostatními lidmi, zvířaty a rostlinami, ale také se zárodky budoucích lidí, zvířat a rostlin, kteří zde jednoho dne budou chodit a vyrůstat.

Tyto bytosti, které dnes ještě nemají možnost se ozvat nebo něco ovlivnit, mají stejný nárok na život jako my. Je v zájmu všech našich druhů, abychom zachovali svět pro příští generace tak, jak jsme jej nalezli, ne-li lepší.


Souhlasím

Klikněte pro souhlas

Prosím zadejte vaše jméno.
Prosím zadejte vaše příjmení.
Prosím zadejte platnou emailovou adresu.
Tato emailová adresa již byla v Chartě zaregistrována. Pro zachování integrity vyžadujeme unikátní emailovou adresu pro každý podpis. Prosím použijte jinou emailovou adresu.
Prosím vyberte vaši zemi.
Komentář je příliš dlouhý!
CHYBA!

Charta Svobodného Světa 2024. Bez obav můžete použít jakýkoli obsah z těchto stránek.. Kontaktujte nás

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost