Stát se Patronem Sharebayu

Charta Svobodného Světa

"Učiňme vše bezplatným a svobodným"

Co je Charta Svobodného Světa?

Charta Svobodného Světa představuje principy, které mají potenciál zlepšit život na Zemi pro celé lidstvo, vymýtit chudobu a chamtivost a urychlit pokrok.

Těchto deset krátkých principů, které nejsou ani politicky ani nábožensky zaměřené, může vytvořit základy nového pokročilého společenství, které nepoužívá žádné peníze a je svobodné, spravedlivé a udržitelné. Tyto principy jsou založeny čistě na přírodě, zdravém rozumu a společném přežití.

Charta Svobodného Světa je nyní široce zvažovaným logickým východiskem z upadajícího mechanismu dnešní společnosti a přirozeným krokem v našem vývoji.

Proč ji potřebujeme

Pokud jste si ještě nevšimli, svět se stal velmi nepřátelským místem. Základní přežití se stalo opravdu obtížným pro spoustu z nás a je doslova nemožné pro miliony lidí každý rok.

Nemusí tomu tak být.

Jako nejvyspělejší druh jsme, my lidé, nedokázali přijmout vysokou odpovědnost, která přichází s tak ohromnými vědomostmi a schopnostmi. Peníze vážně zkreslily náš pohled na svět a odvrací nás od toho, co je skutečně důležité.

Vše, co potřebujeme k přežití: voda, potrava, vzduch, energie, biologická rozmanitost, soucit, je teď ohrožené, protože dáváme přednost zisku před přírodou. Příroda neustupuje ani nevyjednává. Pokud s ní budeme i nadále bojovat, stejně zvítězí. Jinými slovy, lidstvo – a nespočet dalších nevinných druhů – může čelit vyhynutí.

Nadešel čas učinit některé zásadní změny v našem způsobu života, který se stal neudržitelným a nespravedlivým. Přijetí principů Charty Svobodného Světa je, jak věříme, prvním rozhodujícím krokem, který musí lidstvo učinit, aby ochránilo a zachovalo jak samo sebe, tak i celou planetu.

Co je špatně na tomto světě?

Jedním slovem: peníze. Náš vlastní peněžní systém směnného obchodu nyní efektivně staví finanční stabilitu a růst nad přežití a pokrok. I když peníze kdysi byly užitečným nástrojem, nyní jsou neslučitelné se samotným životem a vytvářejí mnohem více problémů, než vůbec řeší. Tyto problémy můžeme rozdělit do čtyř hlavních kategorií:

1. Nerovnost a nespravedlnost

V dnešním světě má hrstka lidí ohromné jmění, vliv a svobodu, zatímco velká většina se topí v dluzích a chudobě; s minimálním nebo žádným vlivem na světové záležitosti. Tato nerovnováha je nepochybně nespravedlivá a nemůže už být déle akceptována jako běžná věc.

Miliony lidí se každým rokem rodí do života plného chudoby a hladovění, a to i přesto, že máme zdroje a technologie, díky kterým bychom mohli nasytit a zabezpečit každého, jen kdybychom chtěli.

Nehospodárná výroba má nenasytnou chuť po omezených přírodních zdrojích jakými jsou ropa, měď, zlato atd. Jelikož naleziště těchto vzácných zdrojů se nachází jen v určitých zemích, nevyhnutelně nastává vykořisťování a mezinárodní konflikty.

Některé oblasti světa trpí extrémními klimatickými podmínkami a nedostatkem orné půdy nebo pitné vody, ale bohatší země je široce opomíjejí, jelikož nemají žádnou hodnotu, kterou by přispěli světové ekonomice.

Peníze ze svého principu tvoří nerovnost a nespravedlnost.


2. Plýtvání a znečišťování

Výrobní firmy potřebují neustálý obrat výrobků, aby byly výnosné. Proto nedává žádný finanční smysl vytvářet produkty, které by opravdu vydržely. Je výnosnější, aby vyrobené zboží bylo na jedno použití a následně bylo třeba ho vyměnit – i přesto, jaké je to plýtvání přírodními prostředky a jaké znečištění způsobuje.

Spousta firem utratí každý rok miliony za vytváření poptávky po nepotřebných a nešetrných produktech skrze mazané reklamy. Toto vytváří konzumní společnost a iluzi 'nekonečného' růstu, který je nereálný, neudržitelný a zkrátka musí jednou skončit.

Víme, že ropa je toxická znečišťující látka, která produkuje kysličník uhličitý, ale i přesto ji stále používáme, protože je levná; navzdory tomu, že máme dostatek čisté obnovitelné energie všude kolem nás.

Stromy, produkující kyslík, jsou nezodpovědně káceny pro jejich dřevo, zatímco letadla vypouští miliony tun jedovatých plynů do naší atmosféry každý rok.

Naše lhostejnost k přírodě nás pomalu tráví a dusí.


3. Dluh a nezaměstnanost

Dnes má téměř každá země na světě tak obrovské dluhy, že vlády jsou nuceny si buď půjčovat více, utrácet méně nebo tisknout více peněz, aby se vešly do rozpočtu. Reálně není žádná z těchto možností udržitelná.

Tisk nových peněz snižuje hodnotu měny, což znamená, že za stejnou částku nakoupíte méně. Navíc vstupují do ekonomiky jako dluh, takže podléhají úroku. Vzhledem k tomu, že peníze na zaplacení tohoto úroku ani neexistují, je nakonec potřeba nový dluh – a ještě více úroků!

Snižování veřejných výdajů znamená snižování pracovních míst a vytváření ještě větší nezaměstnanosti. Soukromé firmy pro zvýšení své produkce a zisků postupně nahrazují zaměstnance stroji, jež pracují rychleji a levněji.

Placené zaměstnání je kyslíkem peněžního systému. Bez něj získáme jen více dluhu. Tento cyklus zvyšování nezaměstnanosti a dluhu nakonec způsobí globální kolaps peněžního systému.


4. Bránění pokroku

Peníze potlačují lidský pokrok. Čistý výzkum nebo výrazné vědecké snažení buď vůbec není financováno nebo je přehlíženo, pokud z něj neplyne žádný zisk.

Vysoce kvalifikovaní nebo talentovaní profesionálové jsou přitahováni štědrými platy k vytváření výdělečných, ale neúsporných spotřebitelských produktů. Naopak mnoho talentovaných lidí je brzděno životem bez přístupu k náležitému vzdělání nebo nedostatkem financí pro svou práci.

Nové vynálezy jsou ztraceny díky patentovým zákonům, které brání jejich dalšímu vývoji nebo vylepšování jiných vynálezců, a někdy trvá roky, než se vůbec dostanou na veřejnost. Mnoho užitečných patentů leží nevyužitých, buď kvůli nedostatku financí, anebo promyšlené marketingové strategii.

Firmy se snaží ochránit své vlastní značky a budoucí zisky tím, že úmyslně vytváří produkty, které jsou neslučitelné s jinými značkami nebo technologiemi. Toto vytváří zbytečnou duplicitu produktů a frustruje konečné uživatele.

Absence peněz není překážkou vývoje ve svobodném světě.


Toto je pouze několik důvodů proč se peníze – které jsme vytvořili – nyní staly hlavní překážkou našeho vlastního přežití a pokroku. Pokud se podíváte na naši společnost a moderní kulturu z pohledu přírody, rychle si uvědomíte jak moc lhostejnými a oddělenými jsme se stali k věcem, které nám pomáhají a udržují nás naživu.

Nemůžeme ignorovat naši vlastní přírodu a biologii.

Čí je to chyba?

Je důležité, abychom si uvědomili, že nikoho nemůžeme ve skutečnosti vinit za tyto problémy. Systém, který používáme k pohánění naší společnosti, zkrátka dospěl do takového stádia. Přisuzování viny, i zdánlivě oprávněné, nemá žádný užitečný smysl a jen vytváří nepřízeň.

Mnoho lidí viní banky, korporace, vlády nebo lidi, kteří pro ně pracují, ale toto nejsou špatní nebo chamtiví lidé. Jsou to normální lidé, kteří jen reagují na životní podmínky nedostatku – nedostatku peněz –, to je to.

Chamtivost je základní lidskou reakcí na nedostatek. Pokud jsou omezené zdroje čehokoliv co potřebujete k životu, instinktivně toho chcete co možná nejvíce, protože je to důležité k přežití. Pokud můžeme eliminovat nedostatek, můžeme eliminovat chamtivost.

Pod nátlakem

Musíme se oprostit od našich imaginárních limitů.

Začali jsme pochybovat o našem přirozeném chování kvůli konfliktním normám a tlakům, kterým jsme se sami vystavili.

Moderní média propagují nevázaný a požitkářský styl života, zatímco náboženství učí umírněnosti a zdrženlivosti. Korporace utrácí miliony na vychvalování sladkých a tučných potravin, zatímco lékaři varují před obezitou. Vlády oznamují škrty veřejnosti, zatímco samy platí své velké obchody. Kamkoli se podíváme, jsme bombardování reklamami ke koupi produktů, které si nemůžeme dovolit. Naše společnost, jako celek, je docela zmatená a protichůdná.

Míra zločinnosti se zvyšuje, ale ne proto, že by bylo více špatných lidí, nýbrž proto, že jejich situace se zhoršuje, nabídka zaměstnání se snižuje a každý musí soupeřit o vlastní přežití.

Pamatujte si, lidé jsou stále zvířaty – třebaže velmi vyspělými – a stejně jako jakékoli jiné zvíře mohou zaútočit pokud jsou týráni, vystrašeni nebo rozbouřeni.

Nemusíme se tak už k sobě chovat.

Je na čase vymotat člověka z jeho sítě zastaralých metod a ideologií, a zaměřit se na naše společné přežití, pokrok a svobodu.

Musíme se oprostit od našich imaginárních limitů.

Co je obsahem Charty

Charta Svobodného Světa stanovuje deset velmi základních prohlášení, které jsou v souladu s přírodou, zdravým rozumem, spravedlností a udržitelností. Těchto deset důležitých principů je v podstatě minimální podmínkou pro naše přežití a náš pokrok.

Jakmile si lidé uvědomí, jak společnost bez peněz funguje, stanou se přirozeně jistější ve svých činech, budou více spolupracovat, soucítit a tvořit.

Všechny naše stávající systémy – peněžní, sociální, ideologické, i způsob vytváření hranic – jsou vymyšlenými a očividně nefungujícími ani pro nás ani pro naši planetu. Principy Charty, které jsou zakořeněny v přírodě, se snaží rozpustit tyto imaginární bariéry, díky udržování vzájemného respektu mezi sebou a naší domovskou planetou.

Jakmile se dokážeme přenést přes zastaralé metody rozhodování skrze spekulace a diktát, a odstraníme naše imaginární bariéry, zjistíme, že naše jediné problémy jsou technického rázu. Tzn. jak zabezpečíme každého člověka a naši planetu optimálním způsobem? Pouze pokud jsme osvobozeni od našich konfliktních ideologií a metod, dokážeme tento problém opravdu vyřešit.

Naše technologie je nyní na takové úrovni, že dokážeme pohodlně zabezpečit každého, bez vynaložení velkého úsilí. Co můžeme automatizovat, zautomatizujeme. Nepotřebujeme peníze k postavení strojů, zkrátka je postavíme. Úkoly, které nemohou být automatizovány, budou střídány mezi lidmi, kteří budou více než rádi věnovat malé množství svého času komunitě, která je zabezpečuje.

Vše bude vyhlášeno k volnému použití, ale s pochopením přírodních a technických omezení, a s ohledem na obecné blaho. Tohoto porozumění je dosaženo nejprve skrze vzdělání, a nakonec skrze společné pochopení.

Jakmile si lidé uvědomí, jak společnost bez peněz funguje, stanou se přirozeně jistější ve svých činech, budou více spolupracovat, soucítit a tvořit.

Zavedení Charty

Prvním krokem zavedení Charty je propagace a zvyšování uvědomění.

Tyto principy mohou být přijaty pouze pokud jsou viděny, pochopeny a podporovány dostatečným množstvím lidí. Pokud si dostatek lidí přečte Chartu a přijme ji jako další logický krok v lidské evoluci, změna se projeví téměř automaticky. Politici a vlivní lidé nebudou mít jinou možnost, než přijmout vůli lidu.

Jakmile se to stane, je potřeba rozšířit vědomosti o těchto principech, přírodě a komunitách a nechat každého opravdu pochopit nás samotné, naši komunitu a naše životní prostředí.

Vzdělání bude hrát klíčovou roli pro nastolení nové společnosti bez peněz.

Vzdělání bude hrát klíčovou roli pro nastolení nové společnosti bez peněz.

Nebude trvat dlouho, a lidé si uvědomí, že jejich soused už není jejich soupeř; že vše, co vlastní a používají, má ekologickou cenu; že fungování společně jako komunita – a ne každý sám za sebe – je mnohem produktivnější a prospěšnější.

Může se stát, že Charta bude zprvu přijata v jedné zemi nebo bloku zemí, které jsou přirozeně soběstačné a bohaté na zdroje. (Austrálie a oblast Jižního moře jsou dobrými příklady.) A jakmile ostatní země uvidí, že to tak funguje, rychle je budou následovat.

Možná bude mezitím potřeba zavést speciální opatření pro 'bezpeněžní' stav v průkopnických zemích, aplikovaný skrze skupinu jako je OSN, pro zachování a ochranu hranic takových 'svobodných zón', dokud to bude potřeba.

Toto je pouze jeden příklad toho, jak by mohla být Charta zavedena. Samozřejmě to může nastat mnoha jinými způsoby, ale důležité je, že jakmile to bude chtít dostatek lidí, stane se to.

Kdo napsal Chartu?

Přisuzování tohoto dokumentu jakémukoli člověku nebo skupině by bylo nepřesné a velmi nespravedlivé vůči spoustě lidí. Jako s každým důležitým filozofickým nebo diplomatickým dokumentem, přispívajících členů je nespočet, protože nápady jednotlivce jsou v průběhu času dále upravovány a vylepšovány.

Colin R. Turner (colinrturner.com)

Stávající obsah Charty byl napsán Colinem Turnerem, skladatelem a hudebním producentem z irského Dublinu, ale mnoho základních konceptů bylo původně inspirováno "Projektem Venus", jehož autorem je Jacque Fresco, a filmovou sérií "Zeitgeist", jejíž autorem je Peter Joseph – také tito vizionáři by bezpochyby přisoudili svou inspiraci mnoha historickým vlivům.

Podstatné je, že toto je logicky další krok v lidském vývoji, který nejlépe zajistí přežití nás i našich společníků na planetě. S tímto na paměti se Charta, vzhledem ke všem záměrům a účelům, vlastně psala sama.

Blízká budoucnost

Nacházíme se v nejzajímavějším bodě naší historie. Úžasná éra změn je téměř zde, ale spousta věcí se ještě před tímto zlepšením může zhoršit, jak budou někteří bojovat za zachování starého systému. Podepsání a podpoření Charty Svobodného Světa pomůže přinést tyto změny mnohem dříve, mnohem mírumilovněji a bez zbytečného utrpení.

Myšlenka Charty je jednoduchá. Je to náš aktuální systém, který je komplikovaný a jehož rozmotání může trvat nějaký čas, ale toto je trpělivá iniciativa, vytvořená k pomalému, ale zato jistému pokroku v jediném směru – kupředu k pravé svobodě, hojnosti a udržitelnosti.

Prosím věnujte této iniciativě vaši maximální pozornost. Děkujeme.

Podepsat Chartu


Charta Svobodného Světa 2023. Bez obav můžete použít jakýkoli obsah z těchto stránek.. Kontaktujte nás

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost