Stát se Patronem Sharebayu

Charta Svobodného Světa

"Učiňme vše bezplatným a svobodným"

FAQ a obecná kritika

Odpovědi na nejčastější otázky a kritiku ohledně ideologie Charty.

Pokud jste si přečetli a pochopili koncepty Charty Svobodného Světa a společnosti bez peněz, ale ještě stále jste skeptičtí ohledně těchto nápadů, pak nejste sami!

Hodně lidí se zalekne při představě zrušení peněz, obchodu a vlastnictví, a to z mnoha důvodů. Tato stránka se snaží zmínit tyto námitky, které jsou ve většině případů plně pochopitelné.

Zde jsou hlavní otázky a kritika společnosti bez peněz: (Kliknutím zobrazíte odpověď) [ Rozbalit/Sbalit vše ]

Pokud odstraníme peníze, jak budeme žít? Nebudeme jen všichni chudí?

Peníze nejsou k životu potřeba. To, co k životu potřebujeme, jsou zdroje, ne peníze. Peníze jsou pouze nástroj, vytvořený pro lepší organizování distribuce vzácných zdrojů. Moderní technologie nám nyní umožňují mít dostatek zdrojů jako jídlo, voda, přístřeší, a vysoký životní standard. Můžeme obstarat, zpracovat a vyrobit vše, co je k životu potřebné, mnohem snáze než kdy dříve. Jedinou věcí, které je v této době nedostatek, jsou samotné peníze!

Ve světě bez peněz je koncept bohatých a chudých nesmyslný, protože každý má stejný přístup ke všemu, co život může nabídnout.

Chamtivost je v lidské povaze!

V lidské povaze je pouze jediné: snaha přežít. Tento životní instinkt řídí všechno naše chování. Takže pokud jsme vystaveni nedostatku, automaticky se stáváme chamtivými, protože je to důležité k přežití. Dnes jsou naším nedostatkem peníze a jelikož je potřebujeme k přežití, snažíme se jich získat co nejvíce dokážeme. Je to dokonalá přirozená reakce na svět, ve kterém lidé, kteří nemají peníze, umírají.

Jakmile si lidé uvědomí, že již nemáme žádný reálný nedostatek a že všichni jsou rozhodujícími členy komunity, která je podporuje, chamtivost a sobectví budou zbytečné. Naše instinkty pak budou řídit pozitivní chování jako spolupráce, důvěra a soucit, které jsou také nezbytné k přežití.

Tohle zní jako nějaká verze komunismu, který vždy selhal.

Jakýkoli politický systém, včetně komunismu, který používá peníze, je v zásadě odsouzen k selhání, protože ztělesňuje nerovnost a útlak. Peníze ze svého principu tvoří nerovnost, přičemž udržování této nerovnosti způsobuje útlak. Míra nerovnosti a útlaku v jakémkoli politickém systému určuje, jak dlouho daný režim vydrží.

Je pouze jeden skutečný zákon, který musíme dodržovat, a to je zákon přírody. Jeho nedodržování má za následek vyhynutí. Musíme překonat tradiční politiku a vládu a vyřešit naše všeobecné problémy společně, v souladu s přírodou.

Žádné vlastnictví? Takže kdokoli se může nastěhovat do mého domu nebo si vzít mé auto?

Tato iniciativa není pouze o změně ekonomiky, ale o kompletním obnovení lidských hodnot. Odstraněním peněz odstraníme hlavní motivaci pro chamtivost. Pokud není žádná chamtivost, není ani boj o vlastnictví. Navíc pokud je vše zdarma, nikdo nepotřebuje prahnout po vašem majetku, když stejně tak jednoduše může získat vlastní.

Ve svobodném světě také lidé respektují právo ostatních na bezpečné spolehlivé bydlení, soukromí a bezpečí, protože tak jsou vedeni od útlého věku – o komunitách, přírodě a jak jsme všichni propojeni a vzájemně závislí. Toto bude vyučováno vedle čtení, psaní a počítání.

Nesmysl, potřebujeme pouze striktnější omezení a více odpovědnosti!

Potřebujeme vzdělání, ne omezování. Není potřeba říkat člověku, že něco 'nesmí', pokud je naučen základním pravidlům, kdy chápe, že by něco 'neměl dělat', zvlášť pokud jsou dané důvody jednoduché, transparentní a čestné.

Ve svobodném světě lidé budou získávat toto vzdělání nejvyšších pravidel od jejich útlého věku – o komunitách, přírodě, planetě, jak všechno funguje a jak jsou všichni propojeni. Regulace je necitlivý nástroj, který je aktuálně používán pouze pro zamaskování našeho nedostatku slušnosti a náležitého vzdělání.

Všechno je zdarma? Skvěle! Prosil bych 100 klavírů!

Za prvé, a předpokládejme že někdo má opravdový důvod potřebovat 100 klavírů, odpovídající úroveň vzdělání a odpovědnosti vůči přírodě by měla zabránit většině lidí ve vytváření takovýchto požadavků, kvůli silnému využití přírodních zdrojů a lidských schopností, které by splnění takového požadavku vyžadovalo.

Nicméně pokud by takový požadavek byl oprávněný, není žádný důvod, proč by neměl být splněn, pokud je to fyzicky možné a pokud daná osoba akceptuje dobu, která je bezpochyby nutná k jeho splnění.

Věda a technologie nemají všechny odpovědi!

To je pravda, a každý vědec to upřímně přizná. Hlavním účelem vědy je ve skutečnosti nalézat odpovědi použitím nezpochybnitelného měření a ověřitelných dat ve fyzickém světě.

Někteří lidé věří, že existuje svět za tímto fyzickým. Věda to nikdy nepotvrdila a zřejmě ani nikdy nepotvrdí. Ale ať už v metafyzický svět věříte, výzvy, kterým dnes čelíme, jsou spíše fyzického a technického rázu. Například jak zabezpečit každého a zároveň zachovat naši planetu? Politika, spekulace ani pověsti toto nezodpoví. Vědecký postup je jedinou cestou k nalezení odpovědí na technické problémy.

Není žádný důvod bát se světa technologií; technologie už jsou dávno hlavní částí našich životů. Pokud je oddělíme od výdělku, chamtivosti a výdajů, všechno je možné. Snění o svobodném světě je lidské, ale jeho vytvoření vyžaduje vědu.

Co s nudnou a nepříjemnou prací, která nemůže být automatizována?

Je velmi málo lidských úkolů, které nemohou být automatizovány nebo překonstruovány, aby se daly následně automatizovat. Na vykonávání nepříjemné práce, která z jakéhokoli důvodu nemůže být automatizována, se mohou dobrovolně střídat členové lokální komunity.

Většina lidí ráda takovou práci dobrovolně vykoná jednou měsíčně (například) – pro komunitu, která splňuje všechny potřeby svých členů. Ti, kteří se dobrovolně nepřihlásí, ji vykonávat nebudou.

Co s 'lidskými' zaměstnáními, jako ošetřovatelství nebo vyučování?

Pracovat společně s jednotným cílem je to, co většina z nás dělá každý den. Pracujeme společně jako společnost, rodina, sousedé nebo skupina. Rádi spolupracujeme. Rádi k sobě patříme. Zeptejte se sami sebe, kolikrát denně uděláte něco, co není jen ve vašem zájmu, nebo něco, za co nedostanete zaplaceno. Odpověď vás překvapí.

Každý den, kdekoli na světě, pomáháme jeden druhému, protože chceme. Protože pak ze sebe máme dobrý pocit. Lidé jsou sociálním druhem a spolupráce přichází přirozeně. Odstraněním našich finančních pout plně uvolníme tuto přirozenou touhu po spolupráci.

Lidé, kteří mají touhu a smysl pro tato 'lidská' zaměstnání, je budou dělat proto, a pouze proto, že to milují!

Ale nebude žádná motivace k práci… nebo k čemukoli!

Peníze nejsou podnětem k práci, nýbrž k výdělku. Pravými podněty k práci jsou vášeň, nadání, pomoc, setkávání se s lidmi, touha se učit. Jestliže peníze odstraníme z našich životů, lidé budou pracovat pouze s těmito podněty a ve výsledku budou mnohem šťastnější a produktivnější.

Co se týče nevyžadování práce, je to celé na jednotlivci. Ve svobodném světě, osvobozeném od práce a finančních omezení, máte možnost naplnit své sny způsoby, které si nyní můžete pouze představovat. Například můžete cestovat kamkoliv, kdykoliv; pěstovat váš koníček nebo vášeň bez finančních omezení; přispívat vaším talentem nebo dovednostmi celé komunitě; trávit více času s vaší rodinou, atd.

Tohle je pouze utopie a pravděpodobně nebude nikdy fungovat.

Utopie je fikce. Toto není fikce. Je to technicky možné, vzhledem k faktům a našim aktuálním znalostem. Nikdy dříve to nebylo učiněno, protože nebyly takové možnosti. To, že to nemá historický základ, neznamená, že to nemůže fungovat, nebo že to nestojí ani za zkoušku.

Rozhodně to není dokonalý systém a ani se nesnaží vyřešit všechny světové problémy, ale vyřeší jich velkou většinu a proto je mnohem dokonalejší než ten, který máme nyní.

Kde jsou detaily? Charta neříká nic o…

Je opravdu mnoho problémů, o kterých Charta nepojednává. Popisujeme je jako 'druhotné problémy'. Charta se týká pouze nejzákladnějších prvotních problémů jak určit naše místo vůči sobě navzájem, naší planetě a přírodě.

Jakmile se shodneme na těchto stěžejních pravidlech, to jak zformujeme náš svět nebo vytvoříme naši společnost, by mělo samo vyplynout skrz proces evoluce. Představte si to jako navrhování lepšího světa od základů. Semínko ještě neví, jak bude rostlina vypadat.

Je tohle sekta nebo nějaké náboženství?

Ne. Všechno v této iniciativě je založeno pouze na faktech a zdravém rozumu. Kromě toho vás nebudeme nikdy o nic žádat.

Svět je již přelidněný, nemůžeme zachránit každého!

Přelidnění je vážný globální problém, ale ne takový, který by se dal vyřešit tím, že by jednoduše dovoloval smrt lidí. Je mnoho lidštějších a citlivějších přístupů ke kontrole množství populace, než jen krutý nedostatek péče.

Mimoto, problémy s množstvím populace budou stále – ať už ve svobodném světě nebo ne – a je mnohem pravděpodobnější, že budeme schopni vymyslet racionální systém skrze pozitivní vzdělání, které je dáno všeobecně, svobodně a bez tradičních rozpočtových omezení.

Není tohle to stejné co hnutí Zeitgeist nebo Projekt Venus?

Iniciativa Charty Svobodného Světa je původně inspirována Projektem Venus od Jacque Fresca a ideologií ekonomiky založené na zdrojích. Nicméně je několik základních rozdílů v přístupu:

Iniciativa Charty nepředkládá návrhy nebo detaily jakékoli budoucí společnosti, protože cítíme, že to mohou být rozporuplná témata, která by nás odvrátila od mnohem naléhavější potřeby, kterou je zkrátka srovnat náš vztah k přírodě.

Nemyslíme si, že se dá navrhnout nová společnost shora dolů. Jako všechny přírodní procesy se to může stát pouze zdola nahoru. Jakmile budeme souhlasit s následováním jen těchto několika základních pravidel přírody, potom můžeme nechat naši společnost, aby se vyvinula jakýmkoli směrem bude chtít.

Nezajímáme se o velké projekty, aktivismus ani finanční sbírky. Charta zkrátka představuje možnost pasivního projevu podpory zvyků a mravů (ethos) založených na přírodě, které se pomalu, hladce a jednoduše posunují jedním směrem.

Podporujeme jak Venus tak Zeitgeist, ale nejsme s nimi nijak sdruženi. Pokud jste jejich členem, rádi bychom vás pozvali také k podepsaní Charty Svobodného Světa.

Už žiji velmi dobře bez peněz – každý takhle může žít už teď!

Mnoho lidí volí 'alternativní' životní styl s pěstováním vlastních plodin a energetickou nezávislostí. Nicméně velká většina lidí nechce takový život. Většina lidí nechce žít v izolaci a preferuje všeobsažnost a bezpečí větší komunity.

Alternativní žití může pro některé fungovat velmi dobře, ale ti představují pouze menšinu. Také to může vést ke zvýšení finančního tlaku na ostatní, protože tradiční byznys ztratí své zákazníky.

Vím, že náš aktuální systém není dokonalý, ale je nejlepší, který tady je.

Představte si, že zde není žádný systém a jste požádáni, abyste si vybrali mezi jedním, který je svobodný, spravedlivý a udržitelný, nebo druhým, který podněcuje chamtivost, nerovnost a způsobuje znečištění. Který byste zvolili?

Faktem je, že náš peněžní systém je matematicky nefunkční, vzhledem k jeho stále narůstajícímu dluhu, který vytváří a podporuje nerovnost a je škodlivý pro samotný život, kvůli svému preferování zisku před lidmi a planetou. Jediný důvod proč ho stále používáme je ten, že jsme si ještě nezvykli na naše nové možnosti a je zkrátka jednoduší pokračovat v tom co známe, než vytvořit něco nového.

Dobře, ale jak se 'odsud' dostaneme 'tam'?

Je spousta proměnných, pokud jde o změny ve společnosti, které by skutečně urychlily takový velký posun ve světovém měřítku, ale přemýšlet o nich je téměř marné. Jediná věc, která se dá říct s jistotou, je ta, že se to STANE, až se najde dostatek lidí, kteří to budou chtít.

Šíření informací o svobodném světě nás nedovede ke změně, šíření informací JE tou změnou. Všichni jsme toho nyní součástí. Vše, co potřebujeme, je dostatek vůle lidí, díky čemuž nastanou potřebné změny. Představte si, že již 1% světové populace může být dostačující ke spuštění nezastavitelné řetězové reakce, ale jak se ve skutečnosti rozvine, může každý hádat!

Stále vidím zásadní problém v tomto nápadu!

Pokud stále vidíte nějaký zásadní problém této iniciativy, který zde ještě nebyl uveden, nebo věříte, že jste objevili vážný nedostatek, potom musíte porovnat jakékoli vnímané chyby s naším aktuálním systémem, jehož problémy zahrnují hromadné hladovění, chudobu, dluhy, války, znečištění a zbytečné umírání.

Je vysoce nepravděpodobné, že by jakýkoli potenciální problém převážil tolik problémů našeho aktuálního systémů. Toto není zamýšleno jako perfektní systém, ale zkrátka lepší než náš stávající. Pokud stále důrazně nesouhlasíte a chtěli byste vyzdvihnout tento problém, můžete se připojit k diskuzi na naší stránce na Facebooku, kde se vám pokusíme odpovědět na vaše otázky.

Zjistěte víc o Ekonomice otevřeného přístupu

Podepsat Chartu


Charta Svobodného Světa 2022. Bez obav můžete použít jakýkoli obsah z těchto stránek.. Kontaktujte nás

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost