Become a Freeworlder Patron

Statut Wolnego Świata

"Uczyńmy wszystko darmowym i wolnym"

Wyświetlono 138 podpisów z Japan

  [Pokaż wszystkie państwa]

北川 阿宗Podpisano: 23:11, 20/02/2021
福田 晴紳Podpisano: 21:27, 29/01/2021
由江 樋渡Podpisano: 04:43, 31/08/2020

Software error:

Can't escape \x{7531}, try uri_escape_utf8() instead at index.cgi line 3083.

For help, please send mail to the webmaster (webmaster@freeworldcharter.org), giving this error message and the time and date of the error.