Become a Patron

Statut Wolnego Świata

"Uczyńmy wszystko darmowym i wolnym"

Czym jest Statut Wolnego Świata?

Statut Wolnego Świata to zbiór zasad, które mają na celu optymalizację życia na Ziemi dla wszystkich gatunków, wyeliminowanie ubóstwa i chciwości oraz umożliwienie dalszego postępu.

Te dziesięć (nie politycznych, nie religijnych) krótkich zasad może stanowić podstawę nowego, zaawansowanego społeczeństwa, które nie używa żadnych pieniędzy, jest wolne, sprawiedliwe i trwałe. Są oparte wyłącznie na Naturze, zdrowym rozsądku i potrzebie przetrwania.

Statut Wolnego Świata to szeroko pojęty postęp logiczny, porzucenie upadających mechanizmów dzisiejszego społeczeństwa i naturalny krok w naszej ewolucji.

Dlaczego tego potrzebujemy?

Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, świat stał się bardzo wrogim miejscem. Podstawowe życie stało się skomplikowane dla wielu z nas i dosłownie nieosiągalne dla milionów ludzi każdego roku.

Nie musi tak być.

Będąc dominującym gatunkiem, my ludzie, nie zauważyliśmy wielkiej odpowiedzialności jaka niesie z sobą ogromna wiedza i siła. Pieniądze poważnie wypaczyły nasz światopogląd i odwróciły naszą uwagę od tego, co jest naprawdę ważne.

Wszystko czego potrzebujemy by przetrwać to: woda, jedzenie, powietrze, energia, różnorodność biologiczna, współczucie. Wszystko to stało się zagrożone przez stawianie zysków ponad Naturę. Natura nie będzie negocjować i nie ustąpi pierwsza. Jeżeli będziemy przeciwko niej, ona wygra. Innymi słowy ludzkość - i inne, niezliczone, niewinne gatunki - może spotkać zagłada.

Przyszedł czas byśmy poczynili fundamentalne zmiany w naszym życiu, które stało się niestabilne i niesprawiedliwe. Przyjmując zasady Statutu Wolnego Świata, wierzymy, że to pierwszy, kluczowy krok ludzkości do tego, by chronić nas i naszą planetę.

Co jest nie tak ze światem?

Jednym słowem: pieniądze. Nasz własny system wymiany monetarnej obecnie skutecznie przedkłada stabilność finansową i wzrost nad przetrwanie i rozwój. Będąc niegdyś przydatnym narzędziem, z czasem pieniądz stał się niezgodny z życiem i tworzy znacznie więcej problemów niż rozwiązuje. Możemy podzielić te problemy na cztery główne kategorie:

1. Nierówność i Niesprawiedliwość

W dzisiejszym świecie, garstka ludzi posiada olbrzymie bogactwa, wpływy i wolność, podczas gdy zdecydowana większość jest obciążona długiem, pracą i ubóstwem. W sprawach światowych mają mało lub nic do powiedzenia. Ta nierównowaga jest oczywiście niesprawiedliwa i nie może być już dłużej akceptowana jako normalna.

Każdego roku miliony ludzi przychodzi na świat w nędzy i głodzie, mimo że mamy zasoby i technologie by nakarmić wszystkich i dać schronienie, jeśli tylko byśmy tego chcieli.

Marnotrawienie produkcji napędza nienasycony apetyt na ograniczone zasoby naturalne takie jak ropa naftowa, miedź, złoto itp. Ponieważ te ograniczone zasoby znajdują się tylko w niektórych krajach, ich wyeksploatowanie lub międzynarodowe konflikty są kwestią czasu.

Niektóre obszary na świecie cierpią z powodu ekstremalnych warunków pogodowych oraz braku gruntów ornych bądź wody pitnej. Są w dużej mierze zapomniane przez bogatsze narody jeśli nie mają nic wartościowego do wniesienia w gospodarkę światową.

Pieniądze z definicji tworzą nierówność i niesprawiedliwość.


2. Odpady i Zanieczyszczenia

Firmy produkcyjne by zachować rentowność potrzebują utrzymać stały obrót produktów. Z finansowego punktu widzenia nie ma sensu produkcja rzeczy, które są trwałe. Lepiej dla przepływu pieniądza jest utrzymać produkcję produktów jednorazowego użytku, które ostatecznie wymagają wymiany - pomimo, iż marnuje to zasoby naturalne i generuje zanieczyszczenia.

Wiele firm wydaje miliony każdego roku na sprytne reklamy tworząc rynek dla zbędnych i nieekonomicznych produktów. To tworzy kulturę konsumpcji i iluzję "niekończącego się" wzrostu, który jest nierealny do utrzymania i po prostu musi się zakończyć pewnego dnia.

Wiemy, że pomimo, iż ropa jest toksyczna i zanieczyszcza atmosferę dwutlenkiem węgla, to pomimo obfitości czystej, odnawialnej energii wokół nas nadal z niej nie korzystamy, bo jest tania.

Drzewa, produkujące tlen, zostały nieodpowiedzialnie wykarczowane dla ich drewna, podczas gdy każdego roku samoloty pompują miliony ton trujących gazów w atmosferę.

Nasze lekceważenie Natury powoli nas zatruwa i dusi.


3. Dług i Bezrobocie

Dziś niemal każdy kraj na świecie ma tak ogromne długi, że rządy są zmuszone pożyczyć więcej, albo wydawać mniej lub po prostu dodrukowują pieniądze w celu zaspokojenia budżetów. Realistycznie żadna z tych opcji nie jest trwała.

Drukowanie pieniędzy dewaluuje walutę, co skutkuje możliwością kupienia mniej za tą samą ilość. Ponadto wchodząc do obiegu jako dług naliczane są odsetki. Jako że pieniądze do spłacenia odsetek nie istnieją powoduje to kolejny dług i większe odsetki!

Cięcie wydatków publicznych redukuje zatrudnienie, pogłębiając bezrobocie. Prywatne firmy nieustannie zastępują pracowników maszynami, które mogą pracować szybciej i taniej, w celu zwiększenia ich wydajności i zysków.

Płatne zatrudnienie jest tlenem systemu monetarnego. Bez niego wszystko, co masz, to więcej długu. Ten cykl bezrobocia i długu ostatecznie doprowadzi do globalnej finansowej zapaści.


4. Blokada rozwoju

Postęp ludzkości jest tłumiony przez pieniądz. Badania lub odważne przedsięwzięcia naukowe są niedofinansowane lub pomijane, chyba że przyniosą zysk.

Wysoko wykwalifikowani i utalentowani profesjonaliści przyciągani są hojnymi wynagrodzeniami by rozwijać dochodowe, ale marnotrawne produkty konsumenckie. Z drugiej strony, wielu utalentowanych ludzi marnuje się z powodu braku dostępu do odpowiedniej edukacji lub funduszy na ich pracę.

Prawa patentowe pogrążają nowe wynalazki utrudniając ich dalszy rozwój lub ulepszanie przez innych wynalazców, a nieraz zajmuje lata by stały się ogólnodostępne. Wiele użytecznych wynalazków patenty trzymają w uśpieniu albo przez brak funduszy albo przez umyślną strategię marketingową.

Firmy starają się chronić swoje marki i przyszłe zyski poprzez celowe projektowanie produktów, które są niezgodne z innymi markami lub technologiami. Powoduje to niepotrzebne dublowanie produktów i frustruje użytkownika końcowego.

Pieniądz nie stanowi przeszkody dla postępu w świecie od niego wolnym.


To tylko niektóre przykłady gdzie pieniądz - który stworzyliśmy - stał się poważną przeszkodą dla naszego przetrwania i rozwoju. Jeśli spojrzeć na nasze społeczeństwo i współczesną kulturę z punktu widzenia Przyrody, szybko zaczynamy dostrzegać, jak bardzo oderwani i odłączeni się staliśmy od tego, co podtrzymuje nas przy życiu.

Nie możemy lekceważyć naszej natury i biologii.

Czyja to wina?

Ważne jest, aby wiedzieć, że w rzeczywistości nikt nie jest winny tym problemom. System którego używamy w naszym społeczeństwie rozrósł się w ten sposób z biegiem czasu. Przypisywanie winy, nawet gdy pozornie byłoby uzasadnione, nie służy i po prostu tworzy nieporozumienia.

Obwinianych jest wiele banków, korporacji, rządów, lub ludzi, którzy w nich pracują, ale oni nie są źli lub chciwi. Są zwykłymi ludźmi reagującymi na warunki niedoboru - tj. niedobóru pieniędzy.

Chciwość jest podstawową ludzką odpowiedzią na niedobór. Jeśli istnieje ograniczony dostęp do czegoś co jest potrzebne do życia, to instynktownie chcemy tego jak najwięcej, bo jest to potrzebne do przetrwania. Jeżeli uda nam się wyeliminować niedostatek, możemy wyeliminować chciwość.

Pod presją

Musimy uwolnić się od naszych wymyślonych ograniczeń.

Doszliśmy do nieufności we własne, naturalne zachowania z powodu sprzecznych norm i nacisków pod których działaniem jesteśmy.

Dzisiejsze media promują nieosiągalny i hedonistyczny styl życia, a religie głoszą umiar i czystość. Korporacje wydają miliony zwiększając atrakcyjność słodkich i tłustych potraw, a lekarze ostrzegają przed otyłością. Rządy ogłaszają cięcia wydatków publicznych, podczas gdy poręczają za duże przedsiębiorstwa. Wszędzie gdzie jesteśmy bombardują nas reklamy by kupować produkty na które nas nie stać. Społeczeństwo, w całości poddawane jest sprzecznościom i mąceniu umysłów.

Przestępczość stale wzrasta - ale nie dlatego, że jest coraz więcej złych ludzi - okoliczności są coraz gorsze. Możliwości zatrudnienia maleją i każdy musi rywalizować o przetrwanie.

Pamiętaj, że istota ludzka jest nadal zwierzęciem - aczkolwiek wysoce rozwiniętym - i podobnie jak każde inne zwierzę może zaatakować, gdy jest krzywdzone, przyparte do muru lub zdezorientowane.

Nie musimy już nigdy więcej tego sobie robić.

Nadszedł czas dla nas, aby oddzielić człowieka od jego sieci przestarzałych metod i ideologii, a skupić się na naszym wspólnym celu przetrwania, postępu i wolności.

Musimy uwolnić się od naszych wymyślonych ograniczeń.

Po co ten Statut?

Statut Wolnego Świata określa dziesięć bardzo podstawowy twierdzeń, które współgrają z Naturą przy zachowaniu zdrowego rozsądku, uczciwości i zrównoważonego rozwoju. W istocie tych dziesięć wytycznych jest naszymi minimalnymi wymaganiami dla przetrwania i rozwoju.

Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że społeczeństwo wolne od pieniądza działa, staniemy się naturalnie wydajniejsi poprzez pozytywne nastawienie do naszych działań, bardziej współpracując, bezinteresownie pomagając i będąc bardziej produktywnymi.

Nasze obecne systemy pieniężny, społeczny, ideologiczny i podziałów granicznych są urojone i wyraźnie nie współgrają z nami i naszą planetą. Zasady Statutu, które są zakorzenione w Przyrodzie, rozmywają te wyimaginowane bariery w zaledwie kilku podstawowych obserwacjach obopólnego szacunku dla każdego z nas i naszej planety jako domu.

Kiedy ominiemy nasze przestarzałe metody podejmowania decyzji opierające się na spekulacji i dyktacie oraz usuniemy nasze wyimaginowane przeszkody, zauważymy, że stojące przed nami problemy są czysto techniczne. Jak możemy zapewnić wszystkim to czego potrzebują wykorzystując przy tym naszą planetę w sposób optymalny? Tylko wtedy, gdy będziemy wolni od naszych sprzecznych ideologii i metod, będziemy mogli naprawdę rozwiązać ten problem.

Nasza technologia jest teraz na takim poziomie, że możemy zapewnić wszystkim wygodne życie bez konieczności ciężkiej pracy. Zautomatyzujemy wszystko co tylko można. Nie potrzebujemy pieniędzy, by zbudować maszyny, możemy po prostu je budować. Zadania, które nie mogą być zautomatyzowane można przekazać ludziom, którzy byliby bardziej niż szczęśliwi, aby poświęcić małą część swojego czasu dla wspólnoty, która im dodaje sił.

Wszystko zostanie zdeklarowane do swobodnego korzystania ale w zrozumieniu przyrodniczych i technicznych ograniczeń, jak również poszanowania połączonego dobra wspólnego. Takie rozumienie uzyskuje się początkowo poprzez edukację, a ostatecznie przez porozumienie.

Kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że społeczeństwo wolne od pieniądza działa, staniemy się naturalnie wydajniejsi poprzez pozytywne nastawienie do naszych działań, bardziej współpracując, bezinteresownie pomagając i będąc bardziej produktywnymi.

Wdrażanie Statutu

Pierwszym krokiem we wdrażaniu Statutu jest promocja i zaznajomienie z nim.

Zasady te mogą być przyjęte, gdy są widoczne, rozumiane i wspierane przez wystarczającą liczbę ludzi. Kiedy odpowiednia ilość ludzi zobaczy Statut i go zaakceptuje, to kolejny logiczny krok w ewolucji człowieka nadejdzie automatycznie. Politycy i wpływowi ludzie nie będą mieli wyboru, jak tylko zgodzić się z wolą narodu.

Gdy to nastąpi, edukacja zasad, Natura i społeczność będą musiały być rozwijane, aby dać każdemu prawdziwe zrozumienie nas samych, naszej społeczności i naszego środowiska.

Edukacja odgrywać będzie kluczową rolę w tworzeniu nowego, wolnego od pieniądza społeczeństwa.

Edukacja odgrywać będzie kluczową rolę w tworzeniu nowego, wolnego od pieniądza społeczeństwa.

Nie potrwa długo by ludzie zdali sobie sprawę, że ich sąsiad nie jest już ich konkurentem, a wszystko co posiadają i używają ma również koszt środowiskowy. Wspólne działanie społeczności - nie tylko w swoim interesie - jest nieskończenie bardziej wydajne i satysfakcjonujące.

Może się zdarzyć, że Statut zostanie przyjęty po raz pierwszy w jednym kraju lub bloku państw, które są naturalnie bogate w surowce i samowystarczalne. Australia i Oceania byłoby dobrym przykładem. Gdy inne kraje zobaczą jak to działa szybko podążą tą samą drogą.

Być może w początkowej fazie przemian szczególne zabezpieczenia dla nie posiadających pieniądza krajów pionierskich mogłyby być zaspokajane przez takie organizacje jak ONZ w celu utrzymania i ochrony granic takich "wolnych stref" do czasu aż nie będzie to już konieczne.

To tylko jeden przykład tego, jak Statut mógłby zostać wdrożony. Oczywiście może się to zdarzyć na wiele innych sposobów, ale ważne jest to, że jeśli odpowiednia ilość ludzi będzie tego chciała, to się tak stanie.

Kto napisał Statut?

Dla wielu ludzi przypisywanie tego dokumentu do pojedynczej osoby lub grupy byłoby nieprawdziwe i wysoce niesprawiedliwe. Jak w przypadku każdego ważnego dokumentu filozoficznego i politycznego, autorów jest niezliczenie wielu jak pomysł jednej osoby, który jest modyfikowany i doskonalony z upływem czasu.

Colin R. Turner (colinrturner.com)

Rzeczywiste słowa Statutu zostały napisane przez Colina Turnera, producenta i autora tekstów piosenek z Dublina w Irlandii, ale wiele z podstawowych pojęć pierwotnie zainspirował Jacque Fresco z "Projektu Venus - ang.: Venus Project" i filmy z serii "Zeitgeist" Petera Josepha - wizjonerów, którym bez wątpienia, przypisuje się także poprzez ich natchnienie wpływ na wiele innych historycznych zdarzeń.

Ważne jest to, że logicznie rzecz biorąc, jest to kolejny krok w rozwoju ludzkości, a jeden z lepszych, które zapewnią przetrwanie nam i naszym towarzyszom na planecie. Mając to na uwadze Statut opisuje zamiary i cele.

Najbliższa przyszłość

Jesteśmy w najciekawszym momencie naszej historii. Wielka epoka zmian jest tuż przed nami, ale wszystko może się pogorszyć zanim się polepszy, gdy wielu będzie walczyło o utrzymanie starego systemu. Podpisywanie i wspieranie Statutu Wolnego Świata może przyczynić się tym zmianom znacznie szybciej, spokojnie i bez niepotrzebnego cierpienia.

Pomysł Statutu jest prosty. To nasz obecny system jest skomplikowany, a rozwikłanie go może zająć trochę czasu, ale to cierpliwa inicjatywa, mająca na celu powolny rozwój i pewnie tylko w jednym kierunku - w kierunku prawdziwej wolności, obfitości i trwałości.

Prosimy o poważne wzięcie tej inicjatywy pod uwagę. Dziękujemy.

Podpisz Statut

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Statut Wolnego Świata 2022. Używaj dowolnie treści z tej strony.. Kontakt

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost