Become a Freeworlder Patron

Statut Wolnego Świata

"Uczyńmy wszystko darmowym i wolnym"

Statut Wolnego Świata to zbiór zasad, które mają na celu optymalizację życia na Ziemi dla wszystkich gatunków, wyeliminowanie ubóstwa i chciwości oraz umożliwienie dalszego postępu.

Te dziesięć (nie politycznych, nie religijnych) krótkich zasad może stanowić podstawę nowego, zaawansowanego społeczeństwa, które nie używa żadnych pieniędzy, jest wolne, sprawiedliwe i trwałe. Są oparte wyłącznie na Naturze, zdrowym rozsądku i potrzebie przetrwania.

Statut Wolnego Świata to szeroko pojęty postęp logiczny, porzucenie upadających mechanizmów dzisiejszego społeczeństwa i naturalny krok w naszej ewolucji.

Przeczytaj i podpisz Statut

Wstęp

W tym roku, 2022, nasza osobista wolność, środowisko i bioróżnorodność stały się krytycznie zagrożone przez naszą niegospodarność światowymi zasobami.

Statut ten proponuje dziesięć podstawowych zasad na których wzrasta nowe światowe społeczeństwo, oparte na sprawiedliwości, zdrowym rozsądku i przetrwaniu. Zauważysz, że zasady te realizują równość, minimalizują cierpienie i niesprawiedliwość, tworząc współdziałającą społeczność, która promuje postęp i technologię, gwarantując zdrowy, zróżnicowany i zrównoważony świat dla wszystkich gatunków.

Jeśli zgadzasz się z tą wizją, zarejestruj swoje poparcie, stając się sygnatariuszem i udostępnij tą stronę i jej idee swoim przyjaciołom. Tylko wspólnie je popierając możemy dokonać tego rodzaju zmian niezbędnych do podtrzymania życia na Ziemi w odległej przyszłości.

Zasady

1. Największą troską ludzkości jest zjednoczone, wspólne dobro wszystkich żyjących gatunków i biosfery. Wyjaśniać

Wszyscy ludzie, zwierzęta i rośliny są nierozłącznymi elementami natury. Jesteśmy CZĘŚCIĄ Przyrody - nie poza lub ponad nią. Wszystkie nasze gatunki są ze sobą i planetą połączone i polegają pośrednio na siebie by przetrwać.

Fizyczny wpływ ludzkości na świecie jest obecnie tak duży, że musimy wykazać się mądrością i odpowiedzialnością. Musimy teraz we wszystkich decyzjach uwzględniać potrzeby wszystkich gatunków i środowiska, a także nas samych.


2. Życie jest cenne we wszystkich jego formach i powinno się swobodnie rozwijać dla dobra wspólnego.Wyjaśniać

Życie jest niesamowitym zjawiskiem i jak dotąd nasza planeta jest jedynym miejscem, na którym je znaleźliśmy. To czyni ją najrzadszą i najpiękniejszą rzeczą i zasługuje na szacunek i umiłowanie.

Jednak życie jest również żywnością, a wszystkie nasze światowe gatunki tworzą złożony łańcuch pokarmowy. W celu zachowania tego łańcucha - a więc naszej bioróżnorodności i przetrwania - musimy brać pod uwagę wspólne dobro wszystkich gatunków podczas interakcji z każdym z nich.


3. Zasoby naturalne Ziemi przysługują wszystkim jej mieszkańcom na zasadzie wolnego dostępu, dla wspólnego dobra.Wyjaśniać

Każdy żyjący człowiek i stworzenie na tej planecie ma automatyczne prawo do korzystania z wszystkich ziemskich zasobów naturalnych i wykorzystaniu ich do zdrowego i satysfakcjonującego życia bez obowiązku lub podległości wobec innej osoby lub stworzenia.

Ludzkość, ze względu na wielkość populacji i złożony styl życia, ma szczególny obowiązek nie przeciążać tych zasobów naturalnych, nie zużywać więcej niż to konieczne do utrzymania szczęśliwego i zdrowego życia w ramach dobra wspólnego.


4. Każda ludzka istota jest taką samą częścią światowej społeczności ludzi i wolnym obywatelem Ziemi.Wyjaśniać

Społeczne i ideologiczne podziały między ludźmi są sztucznymi barierami, które nie mają fizycznych lub naturalnych podstaw. Takie sztuczne podziały mogą przynieść tylko odwrotny skutek do wspólnego dobrobytu i przetrwania społeczeństwa jako całości.

Nasze wspólne podobieństwa są jednak zarówno fizyczne, jak i naturalne. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy chcą i potrzebują tych samych rzeczy. Z powszechną współpracą i równym dostępem, wszyscy możemy wykorzystać nasze umiejętności skuteczniejszego osiągnięcia wspólnych celów.


5. Nasza społeczność opiera się na duchu współpracy i zrozumienia Natury, zapewnione przez podstawową edukację.Wyjaśniać

Każde dziecko, które otrzymuje przydatną i istotną edukację o funkcjonowaniu Przyrody, świata i życia we wspólnocie zapewni ostatecznie najlepszą przysługę temu światu i tej wspólnocie. Tradycyjna edukacja napędzana karierą jest teraz wymiernie niszczycielską siłą.

Ostatecznie, edukacja zastąpi przepisy prawne, które są tak naprawdę tylko niedojrzałym systemem utrzymania porządku. Na przykład dziecko, które w pełni rozumie, dlaczego pewne działania nie są możliwe jest nieskończenie lepiej przystosowane do życia niż dziecko, które zna tylko strach przed karą za to działanie.


6. Nasza społeczność zapewnia wszystkim swoim członkom wszystko co konieczne do zdrowego, udanego i zrównoważonego życia, dobrowolnie i bez zobowiązań.Wyjaśniać

Każdy człowiek powinien mieć zagwarantowany możliwie najwyższy technicznie standard życia bez użycia pieniędzy, handlu czy długów. Nie ma już żadnego logicznego powodu by tego nie robić. Praktycznie całe ludzkie cierpienie jest spowodowane przez nasz przestarzały system wymiany.

Wszystkie formy zadłużenia i podporządkowania są nie tylko przeszkodą dla postępu, ale obecnie są zupełnie niepotrzebne. Wynika to z naszej znajomości technologii i łatwości z którą możemy produkować i wytwarzać towary dla siebie.

Find out more about an Open Access Economy.


7. Nasza społeczność respektuje granice Natury i jej zasobów, minimalizując konsumpcję i odpady.Wyjaśniać

Nasze zasoby są ograniczone ilościowo lub przez czas potrzebny do ich odrodzenia się. W każdym przypadku musimy używać naszych zasobów mądrze, dbając o ich ilość oraz środowisko.

Ponadto, musimy zminimalizować ilość rzadko używanych towarów oraz ilość odpadów, które produkujemy a nie nadających się do ponownego użycia. Mają one bezpośredni wpływ na nasze środowisko. Im bardziej będziemy dbać o nasz świat, tym większe są nasze szanse na przetrwanie w przyszłości.


8. Nasza społeczność czerpie korzyści z rozwiązań i postępu głównie poprzez stosowanie logiki i najlepszej dostępnej wiedzy.Wyjaśniać

W nowym społeczeństwie bez finansowych hamulców i ograniczeń, największymi wyzwaniami ludzkości będą wyzwania techniczne. Na przykład: Jak możemy zapewnić wystarczającą ilość żywności, wody, schronienia, energii, materiałów przy zachowaniu wysokiego standardu zrównoważonego życia dla wszystkich?

W przeciwieństwie do tradycyjnej polityki i spekulacji, naukowa metoda jest sprawdzona i solidna. System rozwiązywania technicznych problemów odbywa się przy użyciu jedynie dostępnych faktów i podstawowej logiki. Jest również wspólnym punktem odniesienia wśród wszystkich kultur i języków.


9. Nasza społeczność uznaje swój obowiązek opieki i bezinteresownej pomocy osobom, które nie mogą się dołożyć.Wyjaśniać

Ludziom, którzy z jakiegoś powodu nie są w stanie opiekować się sobą lub wnieść wkładu do społeczeństwa, należy zapewnić wszelką możliwą uprzejmość, miłosierdzie i opiekę reszty społeczności bez zobowiązań.

Ponadto, jako przyszli współpracownicy wspólnoty, istotne jest aby przekazać tak dużo użytecznej wiedzy, jak tylko możemy, naszym dzieciom w taki sposób by pobudzić ich kreatywność, rozwój i intelekt w kierunku przyszłego postępu.


10. Nasza społeczność uznaje swoją odpowiedzialność za utrzymanie zróżnicowanej i zrównoważonej biosfery by cieszyła wszystkie przyszłe pokoleniaWyjaśniać

Musimy pamiętać, że dzielimy naszą planetę nie tylko z innymi ludźmi, zwierzętami i roślinami, ale również z nienarodzonymi jeszcze ludźmi, zwierzętami i roślinami, które będą chodzić i rozwijać się tu w przyszłości.

Te istoty, które nie mają głosu ani wpływu dzisiaj, są równie uprawnione do życia jak my. Jest to w interesie całego naszego gatunku, by pozostawić świat przyszłym pokoleniom takim jakim go zastaliśmy, jeśli nie lepszym.


Zgadzam się

Kliknij, by akceptować...

Wpisz swoje imię.
Wpisz swoje nazwisko.
Podaj swój obecny adres e-mail.
Ten adres email jest już zarejestrowany w Statucie. Aby utrzymać integralność potrzebujemy unikatowy adres email do każdego podpisu. Proszę użyć innego adresu email.
Proszę wskazać swój kraj.
Komentarz jest zbyt długi!
BŁĄD!

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Statut Wolnego Świata 2022. Używaj dowolnie treści z tej strony.. Kontakt

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost