59,622 Liczba podpisów
Become a Freeworlder Patron

Statut Wolnego Świata

"Uczyńmy wszystko darmowym i wolnym"

Catherine ReaneyPodpisano: 12:33, 14/04/2021
"Is this THEE alternative to the New World Order/Agenda 21/30?!? :)"

Podpisz Statut

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Statut Wolnego Świata 2021. Używaj dowolnie treści z tej strony.. Kontakt