Free eBook for all Charter signatories

The Free World Charter

"Let's make everything free"

Krzysztof SubkowskiSigned: 13:01, 08/04/2013
"Ziemia jest skazona pestycydami i chemia .Umierają pszczoły i ptaki jak długo jeszcze będzie zatruwane nasze środowisko .Najwyższy czas na upamiętanie "

Sign the Charter


The Free World Charter 2020. Please feel free to use any content from this site.. Contact Us