Free eBook for all Charter signatories

The Free World Charter

"Let's make everything free"

Pauli TerhoSigned: 20:48, 17/04/2011
"I put it short in swedish: 1. Det gemensamt godaste mellan människans och naturens mångfald är viktigast. Det skapar frivilligt givande där behovet inses. 2. Liv i alla dess former måste skyddas. 3. Alla har lika värde i samhället. 4. Allt är gratis. 5. Dela resurser lika. 6. Resurser är begränsat, så minimalisera konsumtion och spill. 7. Allt påverkar alla. Du behövs till vår överlevnad. 8. Lös tekniska problem, resursfördelning och mänskliga värden genom vetenskapliga metoder. 9. Gratis utbildning och vård. Kunskapsöverföring. 10. Lämna världen i ett så gott skick som möjligt, till de ofödda"

Sign the Charter


The Free World Charter 2020. Please feel free to use any content from this site.. Contact Us