Free eBook for all Charter signatories

The Free World Charter

"Let's make everything free"

alf sidbladSigned: 15:52, 02/04/2012
"Kärlek och ljus till allt och alla. Det bästa av de bästa världar uppnår vi så snart lämnat allt vad rädlsa, negativa och egoistiska tankar heter bakom oss. Vi är ett och nu samt eviga varelser allihopa. Förändringar kan och sker i tankens hastighet. Att lära är att komma ihåg vad vi redan vet."

Sign the Charter


The Free World Charter 2020. Please feel free to use any content from this site.. Contact Us