Stát se Patronem Freeworlderu

Charta Svobodného Světa

"Učiňme vše bezplatným a svobodným"

ANTONIO MemmolaPodepsáno: 11:17, 02/04/2013
"Ogni essere vivente in pari misura proprietario e responsabile di questo piccolo mondo. Nessuno ha il diritto di appropriarsi indebitamente di ci che appartiene a ogniuno di noi!"

Podepsat Chartu


Charta Svobodného Světa 2021. Bez obav můžete použít jakýkoli obsah z těchto stránek.. Kontaktujte nás

Powered by ezWeb.ie