Become a Freeworlder Patron

Statut Wolnego Świata

"Uczyńmy wszystko darmowym i wolnym"

Mathieu Diadine AyariPodpisano: 16:07, 27/06/2012
"Je ne peu qu'approuver cette charte que comme seule veriter absolue afin de mener une vie et une existence bien plus propice a tous."

Podpisz Statut

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Statut Wolnego Świata 2021. Używaj dowolnie treści z tej strony.. Kontakt