Become a Freeworlder Patron

Statut Wolnego Świata

"Uczyńmy wszystko darmowym i wolnym"

Burton CédricPodpisano: 12:26, 05/01/2012
"Celà n'est pas une croyance,mais une évidence ! Le monde avec de l'argent ne fonctionne pas,alors pourquoi le maintenir sous oxygène ?Euthanasions-le!"

Podpisz Statut

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Statut Wolnego Świata 2021. Używaj dowolnie treści z tej strony.. Kontakt

Powered by ezWeb.ie