Become a Patron

Listina za Prost in Svoboden Svet

"Naredimo vse prosto"

Kaj je Listina za Prost in Svoboden Svet?

Listina za Prost in Svoboden Svet je izjava o načelih, ki imajo potencial za optimizacijo življenja na Zemlji za vse vrste, izkoreninjenje revščine in pohlepa ter hitrejši napredek.

Teh deset kratkih načel, ki ne temeljijo na političnem niti verskem prepričanju, so temelj nove, naprednejše družbe, ki ne uporablja denarja; je brezplačna, pravična in trajnostna. Ta načela temeljijo izključno na naravi, zdravem razumu in preživetju.

Listino za Prost in Svoboden Svet sedaj pojmujemo kot logičen napredek pomanjkljivih mehanizmov današnje družbe in naraven korak v naši evoluciji.

Zakaj jo potrebujemo

Če še niste zaznali, je svet postal zelo sovražen prostor. Osnovno preživetje je postalo za mnoge res težko in za milijone ljudi je vsako leto dobesedno nemogoče.

Ni potrebno, da je tako.

Ljudje, kot prevladujoča vrsta na planetu, se še vedno ne zavedamo odgovornosti navkljub velikemu znanju in moči, ki jo imamo. Denar je resno popačil naš pogled na svet in nas odvrnil od tega, kar je resnično pomembno.

Vse, kar potrebujemo za preživetje (voda, hrana, zrak, energija, bioraznolikost, sočutje), je ogroženo, ker dajemo dobičku prednost pred naravo. A narava je brezkompromisna. Če se bomo še naprej borili proti njenim zakonom, bo narava zmagala. Z drugimi besedami, človeštvo - in nešteto drugih nedolžnih življenjskih vrst - se bo soočilo z izumrtjem.

Napočil je čas, da korenito spremenimo način življenja, ki je postal škodljiv in nepravičen do narave. S sprejetjem načel Listine za Prost in Svoboden Svet verjamemo, da se prvi ključni korak človeštva k naravi mora zgoditi sedaj, če hočemo ohraniti oz. zaščititi človeštvo, vse življenjske vrste in s tem naš planet.

Kaj je narobe s svetom?

Z eno besedo: denar. Naš lastni denarni sistem izmenjave zdaj dejansko daje prednost finančni stabilnosti in rasti pred preživetjem in napredkom. Nekoč uporabno orodje - denar - je danes postal nezdružljiv s samim življenjem in ustvarja več problemov, kot jih rešuje. Te probleme lahko razvrstimo v štiri glavne kategorije:

1. Neenakost in nepravičnost

V današnjem svetu ima le peščica ljudi ogromno bogastvo, vpliv in svobodo, medtem ko je velika večina obremenjena z dolgovi, delom in revščino, z malo besede ali brez o svetovnih zadevah. To neravnovesje je očitno neupravičeno in ne more biti več sprejeto kot normalno.

Vsako leto se na milijone ljudi rodi v življenje revščine in lakote, čeprav imamo vire in tehnologijo, da lahko nahranimo in damo zavetje vsakomur, če to želimo.

Potratna proizvodnja poganja nenasiten apetit po omejenih naravnih virih, kot so nafta, baker, zlato itd. Ker je ta sredstva mogoče najti le v nekaterih državah, neizogibno povzroči izkoriščanje ali čezmejne spore.

Nekateri deli sveta, ki trpijo zaradi skrajnih vremenskih razmer in pomanjkanja obdelovalne zemlje ali pitne vode, so večinoma pozabljeni s strani bogatejših narodov, kot da nimajo nobene vrednosti za prispevek k svetovnemu gospodarstvu.

Denar že po definiciji ustvarja neenakost in nepravičnost.


2. Odpadki in Onesnaženost

Proizvodna podjetja potrebujejo stalen promet proizvodov, da bi bila dobičkonosna, zato izdelujejo časovno omejene proizvode. V svetu dobička je tako nelogično proizvajati kakovostne izdelke. Logika dobička pomeni proizvajati izdelke, ki so časovno zelo omejeni, kljub dejstvu, da se na ta način po nepotrebnem troši naravne vire in onesnažuje naravo.

Mnoga podjetja vsako leto porabijo milijone za dobro oglaševanje nepotrebnih in potratnih izdelkov. To ustvarja kulturo potrošništva in iluzijo "brezmejne" rasti, ki je nerealna, nevzdržna in se preprosto mora končati.

Vemo, da je nafta strupena onesnaževalka, ki proizvaja ogljikov dioksid, vendar jo še vedno uporabljamo, ker je poceni, pa čeprav imamo obilico čiste obnovljive energije povsod okoli nas.

Drevesa, ki proizvajajo kisik, neodgovorno ropamo za les, medtem pa letala vsako leto spustijo na tone strupenih plinov v naše ozračje.

Naše neupoštevanje okolja nas počasi zastruplja in duši.


3. Dolg in Brezposelnost

Danes se skoraj vse države na svetu spopadajo z ogromnimi dolgovi, za katere se morajo vlade še bolj zadolževati, manj zapravljati ali tiskati nov denar. Realno gledano, ni nobena možnost trajnostna.

Tiskanje denarja znižuje njegovo vrednost, kar pomeni, da z njim lahko kupite manj. Ker ta denar vstopi v obtok kot posojilo, je vezan na obresti. Denar za te obresti pa sploh ne obstaja in ga je tako možno povrniti samo s ponovnim zadolževanjem in ponovnimi obrestmi!

Zmanjšanje javne porabe pomeni krčenje delovnih mest, kar povzroči dodatno nezaposlenost. Zasebna podjetja zaradi večje produktivnosti in dobička nadomeščajo zaposlene s stroji, ki so hitrejši in cenejši.

Plačana zaposlitev poganja monetarni sistem. Brez nje pridobite le nadaljnji dolg. Zaključen krog brezposlenosti in zadolževanja vodi v končno sesutje denarnega sistema.


4. Oviran Napredek

Napredek je zadušen z denarnim vrednotenjem. Raziskovanje oz. znanstveno udejstvovanje je podcenjeno in prezrto, čim ne prinaša dobička.

Visoke plače pritegnejo visoko izobražene ali talentirane profesionalce v razvoj dobičkonosnih, toda potratnih potrošniških produktov. Velja pa tudi obratno; veliko talentiranih ljudi nima dostopa do ustrezne izobrazbe ali sredstev za njihovo delo.

Patentni zakoni zavirajo nadaljnje izpopolnitve in razvijanje novih izumov. Včasih traja kar celo leto, preden dosežejo uporabnika. Veliko uporabnih patentov je neuporabljenih zaradi prenizkih sredstev ali namerne trgovske strategije.

Podjetja ščitijo svoje znamke in prihodke s tem, da svoje produkte namerno osnujejo kot nezdružljive z drugimi znamkami ali tehnologijami. Tako dobimo veliko podobnih izdelkov in nepotrebne stroške za končnega uporabnika.

Denar v svetu brez denarja ni ovira napredku.


Tukaj je samo nekaj razlogov, zakaj je denar, ki smo ga ustvarili sami, postal največja ovira našega preživetja in napredka. Če pogledate našo družbo in moderno kulturo s stališča Narave, boste hitro spoznali, kako smo se oddaljili od snovi, iz katere izhajamo.

Ne moremo ignorirati naše lastne narave in biologije.

Čigava krivda je to?

Moramo se zavedati, da ni krivca za te probleme. Sistem, ki poganja našo družbo, se je tako razvil. Izpostavljanje krivde nima pomena in le ustvarja razdeljenost, čeprav je ponekod upravičena.

Mnogi krivijo banke, korporacije, vlade ali uslužbence le-teh, vendar oni niso slabi ali pohlepni ljudje. Vsi so običajni ljudje, ki reagirajo na pomanjkanje - pomanjkanje denarja, samo to.

Pohlep je osnovni človeški odziv na pomanjkanje. Ko imamo omejene vire življenjsko pomembnih stvari, jih nagonsko hočemo čim več, ker je to dobro za preživetje. Če odpravimo pomanjkanje, odpravimo pohlep.

Pod pritiskom

Moramo se osvoboditi naših namišljenih mej.

Zaradi različnih standardov in lastnih pritiskov se ne ravnamo več niti po naših naravnih zakonih.

Moderni mediji promovirajo nedosegljiv in uživaški ritem življenja, verske skupnosti pa zmernost in čistost. Korporacije namenjajo milijone za spodbujanje sladke in mastne hrane, zdravniška stroka pa svari pred zasvojenostjo. Vlade napovedujejo nižanje javnih stroškov, medtem pa podpirajo velike posle. Povsod nas bombardirajo z oglasi za produkte, ki si jih ne moremo privoščiti. Družba, kot celota, je zavajajoča in nasprotujoča.

Stopnja kriminala je v porastu - vendar ne zato, ker bi bilo vse več slabih ljudi - slabšajo se okoliščine, manj je zaposlitvenih priložnosti in zato se vsakdo bori za preživetje.

Pomnimo, da smo ljudje vseeno živali - čeravno zelo napredne - in tako kot one, tudi mi pod vplivom zatiranja, brezizhodnosti in zmedenosti napademo.

Ni treba, da si to počnemo še naprej.

Čas je, da osvobodimo človeško bitje iz mreže zastarelih metod in ideologij ter se osredotočimo na skupno preživetje, napredek in svobodo.

Moramo se osvoboditi naših namišljenih mej.

Kaj omogoča Listina

Listina za Prost in Svoboden Svet zagotavlja deset temeljnih točk, ki temeljijo na Naravi, zdravemu razumu, pravičnosti in obstoju. Te točke so minimalne zahteve, da lahko preživimo in napredujemo.

Ko se bomo ljudje zavedali, da družba brez denarja deluje, bomo seveda postali bolj pozitivni v naših dejanjih, bolj sodelovalni, sočutni in produktivni.

Naši trenutni denarni, družbeni, ideološki sistemi in sistemi mejnih razdelitev so namišljeni, in jasno je, da ne delujejo za nas ali za naš planet. Načela Listine, ki so zakoreninjena v Naravi, bi razblinila te namišljene meje z nekaj osnovnimi ugotovitvami o vzajemnem spoštovanju ljudi in našega doma - Zemlje.

Ko bomo enkrat prešli naše zastarele metode odločanja prek špekulacij in diktatorstva ter odstranili naše namišljene prepreke, bomo ugotovili, da so naši problemi izključno tehnične narave. Torej, kako poskrbeti za vse ljudi in uporabiti naš planet na najbolj optimalen način? Šele ko se bomo osvobodili naših nasprotujočih si ideologij in metod, bomo lahko resnično rešiti ta problem.

Naša tehnologija je zdaj na stopnji, kjer lahko udobno poskrbimo za vse, brez potrebe po težkem delu. Kar lahko avtomatiziramo, bomo avtomatizirali. Ne potrebujemo denarja za izdelavo strojev, lahko jih kar izdelamo. Opravila, ki jih ne moremo avtomatizirati, lahko izmenjujemo med ljudmi, ki bi z veseljem posvetili majhen del svojega časa za skupnost, ki jih vzdržuje.

Vse se razglasi prosto za uporabo, vendar v okviru razumevanja naravnih in tehničnih omejitev in s spoštovanjem za združeno skupno dobro. Ti dogovori so sprva doseženi z izobraževanjem in na koncu s soglasjem.

Ko se bomo ljudje zavedali, da družba brez denarja deluje, bomo seveda postali bolj pozitivni v naših dejanjih, bolj sodelovalni, sočutni in produktivni.

Izvajanje Listine

Prvi korak k izvajanju Listine je promocija in ozaveščanje.

Vsa načela se lahko uresničijo le, če se o njih govori, jih razume in imajo podporo kritične mase ljudi. Ko bo kritična masa ljudi spoznala Listino in jo razumela, bo sledil korak k človeški evoluciji in zgodile se bodo spremembe. Politiki in vplivni ljudje ne bodo imeli druge izbire, kot da sprejmejo voljo ljudi.

Ko se bo to zgodilo, bo izobraževanje o načelih, Naravi in skupnostih moralo priti na površje, da bi vsem omogočilo pravo razumevanje nas samih, naše skupnosti in okolja.

Izobraževanje bo igralo ključno vlogo pri oblikovanju nove družbe brez denarja.

Izobraževanje bo igralo ključno vlogo pri oblikovanju nove družbe brez denarja.

Ne bo dolgo, ko bodo ljudje začeli spoznavati, da njihov sosed ni več njihov tekmec; da ima vse, kar posedujejo in uporabljajo, svojo ceno v okolju; da je delovanje v skupnostih - in ne le vsak zase - neskončno bolj produktivno in dragoceno.

Lahko se zgodi, da bo Listina najprej sprejeta v državi oziroma skupini držav, ki imajo veliko naravnih bogastev in so samozadostne (Avstralija in območje Oceanije bi bile dober primer). Potem ko bi v ostalih državah videli, da deluje, bi jim hitro sledile.

V pionirskih državah bi se mogoče v vmesnem času - preko posebne določbe za status "brez denarja" - za ohranitev in zaščito meja takih "prostih con" morala uporabiti telesa oziroma organizacije, kot so ZN, vse dokler taka zaščita ne bi bila več potrebna.

To je samo eden od primerov možnega izvajanja Listine. Seveda bi se lahko zgodila na nešteto različnih načinov, vendar je pomembno, da se bo zgodila, ko si bo to želelo dovolj ljudi.

Kdo je napisal Listino?

Pripisovati ta dokument le eni osebi ali skupini bi bilo napačno in zelo krivično do mnogih ljudi. Kot pri vseh pomembnih filozofskih in političnih dokumentih, je k idejam ene osebe prispevalo nešteto ljudi ter jih spreminjalo in izboljševalo v daljšem časovnem obdobju.

Colin R. Turner (colinrturner.com)

Konkretne besede iz Listine je napisal Colin Turner, pisec pesmi in glasbeni producent iz Dublina, na Irskem, vendar je veliko osnovnih zamisli črpal iz "Projekta Venus" Jacquea Fresca in serije filmov "Zeitgeist" Petra Josepha - dveh vizionarjev, ki bi nedvomno prav tako pripisala svoje zamisli mnogim drugim zgodovinskim vplivom.

Pomembno je, jasno, da je to naslednji korak v napredku človeštva, saj najbolje zagotavlja preživetje nas in ostalih vrst na našem planetu. To spoznanje nam kaže, da je Listina v vseh pogledih samo-nastajajoči dokument.

Bližnja prihodnost

Smo na najbolj zanimivi točki v naši zgodovini. Prihaja velika era sprememb, vendar se stvari lahko poslabšajo, ker se mnogi trudijo ohraniti stari sistem. Podpisovanje in podpora Listini za Prost in Svoboden Svet lahko pomaga doseči te spremembe veliko prej, bolj mirno in brez nepotrebnega trpljenja.

Ideja te Listine je preprosta. Naš sedanji sistem je zapleten in njegovo spreminjanje lahko traja kar nekaj časa. A to je vztrajna pobuda, namenjena za počasen in zanesljiv napredek v le eno smer - v smer resnične svobode, obilja in trajnosti.

Prosimo, posvetite tej iniciativi kar največjo pozornost. Hvala.

Podpišite Listino

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Listina za Prost in Svoboden Svet 2023. Uporabite lahko vso vsebino iz te spletne strani.. Kontaktirajte nas

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost