Become a Patron

Carta Lumii Eliberate

"Să facem totul gratuit"

Carta Lumii Eliberate este o declaraţie de principii, care are potenţialul de a optimiza viaţa pe Pământ pentru toate speciile, de a eradica sărăcia şi lăcomia şi de a grăbi progresul.

Nici politice, nici religioase, aceste zece principii scurte ar putea constitui temelia unei societăţi noi, avansate, care nu utilizează bani, este gratuită, echitabilă şi durabilă. Ele sunt bazate exclusiv pe Natură, bunul simţ, şi supravieţuire.

Carta Lumii Eliberate este considerată pe scară largă un progres logic, o ieşire din mecanismul eşuat al societăţii de azi, şi o etapă firească în evoluţia noastră.

Citeşte şi semnează Carta

Introducere

Anul acesta, 2023, libertăţile, mediul înconjurător şi biodiversitatea noastră au devenit în mod critic puse în pericol de incorecta organizare a resurselor noastre globale.

Acest document (Carta) propune zece principii fundamentale cu care se poate dezvolta o societate cu totul nouă bazată pe dreptate, bun simţ şi supravieţuire. Odată observate, aceste principii vor realiza egalitatea umană, vor minimiza suferinţa şi nedreptatea, vor crea o societate cooperantă care promovează progresul şi tehnologia, şi garantează o lume sănătoasă, diversă şi sustenabilă pentru toate speciile.

Daca sunteţi de acord cu această viziune, vă rugăm să vă înregistraţi suportul prin semnarea şi împărtăşirea acestui website şi a idealurilor sale cu prietenii dv. Numai cu suport popular putem să efectuăm felul de schimbări necesare acum pentru susţinerea vieţii pe Pământ în viitorul îndepărtat.

Principiile

1. Cea mai mare grijă a umanităţii este binele comun combinat al tuturor speciilor vii şi al biosferei. Explica

Fiinţele umane, animalele şi plantele sunt toate părţi inseparabile ale naturii. Suntem ÎN natură - nu în afara sau deasupra ei. Toate speciile sunt conectate între ele şi cu planeta, şi se bazează indirect una pe cealaltă pentru supravieţuire.

Impactul fizic al umanităţii asupra Lumii este acum atât de mare încât trebuie să avem înţelepciune şi responsabilitate. Acum trebuie să considerăm nevoile tuturor speciilor şi ale mediului înconjurător, ca şi propriile noastre nevoi, în toate deciziile.


2. Viaţa e preţioasă în toate formele sale, şi liberă să înflorească în binele comun combinat.Explica

Viaţa este un fenomen uimitor şi, până acum, planeta noastră e singurul loc unde l-am gasit. Aceasta îl face cel mai rar şi frumos lucru care ar trebui apreciat şi respectat.

Totuşi, viaţa e deasemenea mâncare, şi toate speciile din lumea noastră formează un lanţ-alimentar complex. Pentru a menţine acest lanţ - şi astfel biodiversitatea şi supravieţuirea noastră - trebuie să luăm în considerare binele comun al tuturor speciilor când interacţionează cu oricare alta.


3. Resursele naturale ale Pământului sunt dreptul de naştere al tuturor inhabitanţilor săi, şi liber să fie împărtăşit spre binele comun combinat.Explica

Fiecare persoană în viaţă şi fiecare creatură de pe această planetă au un drept automat de a împărţi cu ceilalţi resursele naturale ale Pământului, şi de a le folosi pentru a trăi o viaţă sănătoasă şi îndestulătoare fără a fi obligat(ă) sau subordonat(ă) niciunei alte persoane sau creaturi.

Umanitatea, datorita mărimii populaţiei şi a stilului de viaţă complex, are sarcina particulară de a nu suprataxa aceste resurse naturale, sau a nu folosi mai mult decât este rezonabil necesar pentru a menţine o viaţă veselă şi balansată în cadrul binelui comun combinat.


4. Orice fiinţă umană constituie o parte egală din comunitatea umană din întreaga lume, şi un cetăţean liber al Pământului.Explica

Diviziunile sociale, ideologice şi de graniţă dintre oameni sunt bariere create de om, care nu au nici o bază fizică sau naturală. Astfel de diviziuni artificiale pot fi numai contra-productive relatate la bunăstarea comună şi la supravieţuirea societăţii ca întreg.

Însă similarităţile noastre comune sunt deopotrivă fizice şi naturale. Vorbind la modul general, noi toţi vrem şi avem nevoie de aceleaşi lucruri. Cu cooperare universală şi acces egal, putem să ne aplicăm capabilităţile pentru a realiza eficient aceste ţeluri comune.


5. Comunitatea noastră e fondată pe spiritul cooperării şi o inţelegere a Naturii, pusă la dispoziţie prin educaţia de bază.Explica

Orice copil care primeşte o educaţie utilă şi relevantă despre cum lucrează Natura, Lumea şi trăitul în comunitate, în final va aduce cel mai bun serviciu acelei Lumi şi acelei comunităţi. Educaţia tradiţională orientată spre carieră este acum o forţă destructivă măsurabilă.

În final, educaţia va înlocui stabilirea de reguli, care este de fapt doar un sistem brut de menţinere a ordinii. De exemplu, un copil care înţelege în întregime de ce o anumită acţiune nu este posibilă este infinit mai bine echipat pentru viaţă decât un copil care cunoaşte doar frica de pedeapsă pentru acea acţiune.


6. Comunitatea noastră furnizează tuturor membrilor săi necesităţile pentru o viaţă sănătoasă, îndestulătoare şi sustenabilă, liberă şi fără nici o obligaţie.Explica

Fiecărei persoane ar trebui să i se garanteze cel mai înalt standard tehnic posibil fără folosirea banilor, comerţului sau datoriei. Nu mai este nici un motiv logic pentru a nu face asta. În mod virtual toată suferinţa umană este cauzată de sistemul nostru depăşit, de schimb.

Toate formele de datorie şi subordonare sunt nu numai o piedică în calea progresului, dar acum complet nenecesare. Aceasta se datorează controlului nostru asupra tehnologiei şi uşurinţei cu care putem produce şi manufactura bunuri pentru noi înşine.

Find out more about an Open Access Economy


7. Comunitatea noastră respectă limitările Naturii şi resursele sale, asigurând un minim de consum şi irosire.Explica

Resursele noastre sunt limitate fie de cantitatea absolută fie de timpul necesar pentru a le administra şi înlocui. În fiecare din aceste cazuri, trebuie să ne folosim înţelept resursele pentru a păstra producerea lor şi mediul înconjurător.

În plus, trebuie să ne minimizăm acumularea de bunuri folosite rar, ca şi cantitatea de deşeuri care nu se pot refolosi, pe care le producem. Acestea au consecinţe directe asupra mediului nostru înconjurător. Cu cât conservăm mai mult Lumea noastră, cu atât şansele noastre de supravieţuire în viitor sunt mai mari.


8. Comunitatea noastră îşi derivă soluţiile şi îşi duce mai departe progresul, în principal prin aplicarea celor mai logice şi bune cunoştinţe care se găsesc.Explica

Într-o societate nouă fără inhibiţii şi constrângeri financiare, cele mai mari provocări întâmpinate de umanitate vor fi cele tehnice, de ex. Cum furnizăm îndeajuns de multă mâncare, apă, adăpost, energie, materiale, şi cum asigurăm un standard înalt de viaţă sustenabilă pentru toată lumea?

Spre deosebire de politicile şi speculaţia tradiţionale, metoda ştiinţifică este un sistem de rezolvare a acestor probleme tehnice dovedit şi robust folosind doar faptele disponibile şi logica de bază. Deasemenea are o referinţă comună pentru toate culturile şi limbajele.


9. Comunitatea noastră confirmă datoria ei de a proteja şi a avea compasiune pentru membrii care nu pot să contribuie.Explica

Oamenilor care, pentru orice motiv, nu sunt capabili să se îngrijească sau să dea înapoi societăţii, ar trebui să li se asigure toate avantajele, compasiunea şi grija restului comunităţii fără obligaţie.

Deasemenea, ca viitori contribuitori la comunitate, este vital să redăm cât mai multe cunoştinţe utile putem copiilor noştri, într-un fel care le stimulează creativitatea, creşterea şi intelectul spre progresul viitor.


10. Comunitatea noastră confirmă responsabilitatea sa de a menţine o biosferă diversă şi sustenabilă de care să se bucure toată viaţa viitoare.Explica

Trebuie să ţinem minte că împărtăşim planeta noastră nu numai cu alţi oameni, alte animale şi plante, dar şi cu sământa viitorilor oameni, viitoarelor animale şi plante care vor păşi şi trăi aici într-o zi.

Aceste vietăţi, care nu au nici o voce sau influenţă astăzi, au în mod egal dreptul la viaţă ca şi noi. E în interesul tuturor speciilor să lăsăm lumea generaţiilor noastre viitoare întocmai aşa cum am găsit-o, dacă nu mai bună.


Sunt de acord

Click pentru a aproba..

Vă rugăm introduceţi prenumele dv.
Vă rugăm introduceţi numele dv.
Vă rugăm introduceţi o adresă validă de e-mail.
Această adresă de e-mail a fost deja înregistrată în Cartă. Pentru menţinerea integrităţii vă cerem o adresă de e-mail unică pentru fiecare semnătură. Vă rugăm să folosiţi altă adresă de e-mail.
Vă rugăm specificaţi ţara dv.
Comentariul este prea lung!
EROARE!

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Carta Lumii Eliberate 2023. Vă rugăm simţiţi-vă liber(ă) să folosiţi orice parte din acest site.. Contactaţi-ne

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost