Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Prikaz 2 potpisnici iz Liberia

  [Pokaži sve zemlje]

Paul NEWONPotpisani: 16:46, 26/02/2013
"I am into "Resource Based Economy" or RBE, and I think this too is bears the same mark, I support all initiatives, and I know I can also do my part and help make it a reality..."
Paul NEWONPotpisani: 09:59, 26/02/2013
"we are getting there, I believe in Resource Based Economy, and this is not too far, sister or same concept to me... I'm ready and will also spread the good news as well... xoxox"

* Molimo da uvažite to da komentari nisu moderirani i oni nisu neophodno tačni pogledi na ovu inicijativu

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2020. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas