Postani pokrovitelj Freeworlder-a

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Michael MartinezPotpisani: 11:55, 24/11/2021
"The recent meeting COP26 was the same as putting a band-aid on a dead man. I think we will all end up like the dinasaurs and soon! It was nice knowing most of you all."

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2022. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost