Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Matt Pain Potpisani: 02:31, 22/10/2020
"Critical mass is needed to give us the confidence in a visible majority to grow confidence in eachother and the better part of human nature. I hope my signature is one of billions "

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2020. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas