Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Lili BeePotpisani: 13:40, 04/09/2020
"FREE YOUR MIND, FREE THIS WONDERFULL WORLD! MAY THE FORCE BE WITH US Libère ton esprit, libère ce monde magnifique! Que la Force soit avec nous"

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2020. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas