Postani pokrovitelj Freeworlder-a

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Gary IbranyiPotpisani: 05:34, 16/09/2019
"release technologies suppressed from us like free energy, replicators, and anti gravity"

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2021. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas