Postani pokrovitelj Freeworlder-a

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Leah NjengaPotpisani: 21:00, 24/04/2017
"May this Free World Charter be a vital tool in awakening many a sleeping masses, and creating a more sustainable world for all. "

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2021. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas