Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Camy CondonPotpisani: 00:43, 05/01/2017
"Unity through kindness and sustainable living. Buy less meet multicultural new friends of all ages. "

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2019. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas