Postani pokrovitelj Freeworlder-a

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Romina RezaeiPotpisani: 04:58, 30/12/2015
"Power you need just for the bad things. For the good things is love enough. Love for all :@) R.R."

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2021. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost