Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

João Bosco Costa pontokomPotpisani: 18:25, 03/12/2014
"Existe uma prisão maior que todas: liberdade de escoler uma prisão! Penso-Bosco por isso, somo!"

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2020. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas