Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Rodrigo Queiroz da Silva Reis Queiroz da Silva ReisPotpisani: 05:40, 06/04/2014

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2020. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas