Postani pokrovitelj Freeworlder-a

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Jolanda GerbecksPotpisani: 08:15, 31/01/2014
"My hopes for the world are set on these principles and I will do whatever I can to contribute to them. Jolanda Gerbecks, Trainer and Coach for Inner Growth made visible."

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2021. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas