Besplatna e-knjiga za sve potpisnike Povelje

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Lucas Henrique Ferreira Pereira EriusPotpisani: 04:56, 21/05/2013
"Por uma Economia Baseada em Recursos e a aplicação do Projeto Venus a nível global."

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2020. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas