Postani pokrovitelj Freeworlder-a

Povelja Slobodnog Sveta

"Načinimo sve besplatnim i slobodnim"

Lucas DautzenbergPotpisani: 20:51, 16/05/2013
"this has been my vision for as long as i can remember"

Potpiši Povelju

Neki prevodi na srpski nedostaju ili su nepotpuni. Možeš li pomoći? Upotpuni prevod.


Povelja Slobodnog Sveta 2021. Slobodno koristi bilo koji sadržaj sa ovog sajta.. Kontaktiraj Nas

Powered by ezWeb.ie