Become a Patron

Het Vrije Wereld Handvest

"Laten we alles en iedereen vrij maken"

Wat is Het Vrije Wereld Handvest?

Het Vrije Wereld Handvest is een verklaring van beginselen met de potentie het leven op aarde voor alle levensvormen te optimaliseren, armoede en hebzucht uit te roeien en vooruitgang te bevorderen.

Politiek noch religieus, kunnen deze tien korte beginselen de fundering vormen van een nieuwe, geavanceerde maatschappij die geen geld gebruikt en vrij, eerlijk en duurzaam is. Ze zijn primair gebaseerd op de natuur, gezond verstand en overleven.

Het Vrije Wereld Handvest wordt nu alom beschouwd als een logische vooruitgang uit de falende mechanismen van de maatschappij van vandaag, en als een natuurlijke stap in onze evolutie.

Waarom het nodig is

Mocht het je nog niet opgevallen zijn, de wereld is een zeer vijandige plek geworden. Voor velen van ons is het echt moeilijk geworden om in de eerste levensbehoeften te voorzien, en voor miljoenen mensen elk jaar zo goed als onmogelijk.

Het hoeft niet zo te zijn.

Wij mensen hebben als overheersend soort gefaald in het erkennen van onze verantwoordelijkheid die hoort bij onze kennis en macht. Geld heeft onze kijk op de wereld ernstig vertekend, en leidde ons af van wat werkelijk belangrijk is.

Alles dat we nodig hebben om te overleven: water, voedsel, lucht, energie, biodiversiteit, compassie, is in gevaar gekomen doordat wij prioriteit gaven aan winst boven het het milieu. De natuur geeft niet toe en onderhandelt niet. Als we er continue tegen vechten, zal de natuur winnen. In andere woorden, de mensheid - en ontelbare andere onschuldige levensvormen - zouden met uitsterven bedreigd kunnen worden.

Nu is het tijd om enkele fundamentele wijzigingen aan te brengen in onze manier van leven, die zowel onhoudbaar als onrechtvaardig is geworden. Het omarmen van Het Vrije Wereld Handvest is volgens ons de eerste cruciale stap die de mensheid nu moet nemen om zowel onszelf als onze planeet te beschermen en te behouden.

Wat is er mis met de wereld?

In één woord: geld. Ons monetaire systeem stelt effectief prioriteit aan financiële stabiliteit en groei boven overleving en vooruitgang. Hoewel het in het verleden een nuttig middel was, is geld nu onverenigbaar met het leven zelf en creëert het meer problemen dan het oplost. We kunnen deze problemen in vier hoofdcategorieën plaatsen:

1. Ongelijkheid en Onrechtvaardigheid

In de wereld van vandaag hebben een handvol mensen enorme rijkdom, invloed en vrijheid, terwijl de overgrote meerderheid is belast met schulden, werk en armoede; met weinig tot geen inspraak in de wereldwijde gang van zaken. Deze ongelijkheid is duidelijk oneerlijk en kan niet langer zomaar geaccepteerd worden als 'normaal'.

Elk jaar worden miljoenen mensen geboren in een leven van armoede en uithongering, terwijl we de grondstoffen en technologie hebben om iedereen te voeden en onderdak te bieden als we dat willen.

Verspillende productie veroorzaakt een onverzadigbare honger naar beperkte natuurlijke grondstoffen zoals olie, koper, goud, etc. Omdat deze schaarse grondstoffen alleen gevonden worden in bepaalde landen, leidt dit onvermijdelijk tot uitbuiting en grensoverschrijdende conflicten.

Sommige delen van de wereld lijden onder extreme weersomstandigheden en een tekort aan vruchtbare grond of drinkbaar water, en worden toch grotendeels vergeten door rijkere naties omdat ze niets van waarde hebben om bij te dragen aan de wereldeconomie.

Geld creëert per definitie ongelijkheid en onrechtvaardigheid.


2. Afval en Vervuiling

Producerende bedrijven hebben een constante productie nodig om winstgevend te zijn. Het heeft financieel gezien geen nut om producten te maken die daadwerkelijk lang mee gaan. Het is beter voor de geldstroom om wegwerpartikelen te blijven produceren die dan vervangen moeten worden - Ongeacht de verspilling van natuurlijke grondstoffen en de vervuiling die dat veroorzaakt.

Veel bedrijven spenderen elk jaar miljoenen aan het creëren van markt voor onnodige en verkwistende producten door slim te adverteren. Dit creëert een cultuur van consumentisme en een illusie van 'grenzeloze' groei, wat onrealistisch en onhoudbaar is en simpelweg op een dag moet eindigen.

We weten dat olie een giftige vervuiler is die koolstofdioxide produceert, maar we gebruiken het nog steeds omdat het goedkoop is; dit terwijl we overal om ons heen schone hernieuwbare energie in overvloed hebben.

Zuurstof producerende bomen worden simpelweg geplunderd voor hun hout, terwijl vliegtuigen elk jaar miljoenen tonnen giftig gas in onze lucht pompen.

Onze veronachtzaming voor natuur is ons langzaam aan het vergiftigen en verstikken.


3. Schuld en Werkloosheid

Vandaag de dag heeft bijna elk land hoge schulden waardoor overheden geforceerd worden om meer te lenen, minder uit te geven of om meer geld bij te drukken. Realistisch gezien is geen van deze opties houdbaar.

Geld drukken devalueert de waarde waardoor je er minder mee kunt kopen. En, omdat geld ontstaat als schuld, moet er rente over betaald worden. Maar het geld om deze rente te betalen bestaat nog niet. Er is dus nog meer schuld nodig, waar weer meer rente over betaald moet worden!

Bezuinigen op overheidsuitgaven komt neer op het schappen van banen waardoor meer werkeloosheid ontstaat. Bedrijven vervangen continue werknemers voor machines, die het goedkoper en sneller kunnen, om zo productiviteit en winst te vergroten.

Betaald werk is de zuurstof voor het monetaire systeem. Zonder werk is er enkel een oplopende schuld. Deze spiraal van werkloosheid en schuld zal uiteindelijk een wereldwijde monetaire instorting veroorzaken.


4. Belemmerde Vooruitgang

Menselijke vooruitgang wordt onderdrukt door benodigde investeringen. Zuiver onderzoek of uitdagend wetenschappelijk streven wordt ondergefinancierd of over het hoofd gezien als het niet winstgevend is.

Vakbekwame of hoogopgeleide mensen worden verleidt door hoge salarissen om winstgevende maar verkwistende consumentenproducten te ontwikkelen. Omgekeerd kunnen veel getalenteerde mensen zich niet goed ontplooien door een gebrek aan degelijk onderwijs of financiering voor hun werk.

Nieuwe uitvindingen raken verstrikt in patentwetten die verdere ontwikkeling of verbetering door andere uitvinders verhinderen. Soms duurt het jaren voordat uitvindingen het publiek bereiken. Veel bruikbare patenten liggen ongebruikt op de plank wegens een gebrek aan budget of een opzettelijke marketingstrategie.

Bedrijven proberen hun eigen merken en toekomstige winsten veilig te stellen door opzettelijk producten te ontwerpen die niet te gebruiken zijn met andere merken of technologieën. Dit zorgt voor een onnodige hoeveelheid aan verschillende producten en frustreert de eindgebruiker.

Geld is geen obstakel voor vooruitgang in een geldvrije wereld.


Dit zijn slechts enkele redenen waarom geld - dat wij gecreëerd hebben - nu een groot obstakel is geworden voor onze eigen overleving en vooruitgang. Als je kijkt naar onze maatschappij en moderne cultuur vanuit het gezichtspunt van de natuur, dan zie je al snel hoe afstandelijk en losgekoppeld wij zijn geworden van de dingen die in onze basisbehoeften voorzien.

We kunnen niet onze eigen natuur en biologie negeren.

Wiens fout is het?

Het is belangrijk om te herkennen dat niemand echt schuldig is aan een van deze problemen. Het systeem dat we gebruiken om onze maatschappij te besturen is gewoon zo gegroeid door de jaren heen. Het toeschrijven van schuld, zelfs waar het rechtvaardig lijkt, heeft geen bruikbaar doel en creëert slechts tegenspoed.

Velen beschuldigen de banken, corporaties, overheden, of de mensen die voor hen werken, maar dit zijn geen slechte of hebzuchtig mensen. Het zijn gewoon normale mensen die reageren op een omgeving van schaarsheid - de schaarste van geld.

Hebzucht is een menselijke basisreactie op schaarste. Als er een beperkte hoeveelheid van iets is dat je nodig hebt om te leven, wil je er instinctief zo veel mogelijk van hebben, omdat het goed is voor overleven. Als we schaarste kunnen wegwerken, dan kunnen we hebzucht wegwerken.

Onder druk

We moeten onszelf bevrijden van onze denkbeeldige limieten.

We zijn gekomen tot het wantrouwen van ons eigen natuurlijke gedrag door de tegenstrijdige normen en spanningen waar we onszelf aan blootstellen.

Moderne media promoten onbereikbare en hedonistische levensstijlen, terwijl religies gematigdheid en kuisheid leren. Corporaties geven miljoenen uit aan het aantrekkelijk maken van zoet en vet voedsel, terwijl artsen waarschuwen voor zwaarlijvigheid. Overheden kondigen bezuinigingen aan, terwijl ze grote bedrijven te hulp schieten. Overal waar we komen worden we gebombardeerd met reclame om producten te kopen die we ons niet kunnen veroorloven. De maatschappij, als geheel, is behoorlijk verwarrend en tegenstrijdig.

Criminaliteitscijfers stijgen - maar niet omdat meer mensen slecht zijn - omdat de omstandigheden van mensen slechter worden, werkgelegenheid daalt en we moeten elkaar beconcurreren om te overleven.

Vergeet niet dat een mens ook maar een dier is - zij het geavanceerd - en net als elk ander dier kan het toeslaan als het mishandeld, in het nauw gedreven of in de war gebracht wordt.

We hoeven dit onszelf niet meer aan te doen.

Het is tijd om de mens te ontwarren uit zijn web van verouderde methoden en ideologieën, en te focussen op ons gemeenschappelijke doel van overleving, vooruitgang en vrijheid.

We moeten onszelf bevrijden van onze denkbeeldige limieten.

Wat het Handvest doet

Het Vrije Wereld Handvest bevat tien zeer eenvoudige stellingen die hun weerklank vinden in de natuur, het algemene gezonde verstand, eerlijkheid en duurzaamheid. In essentie zijn deze tien leidende principes onze minimale vereisten voor overleving en vooruitgang.

Zodra mensen realiseren dat een geldvrije samenleving werkt, dan zullen we op natuurlijke wijze meer positief worden in onze acties, meer meewerkend, meer barmhartig en meer productief.

Onze huidige systemen van monetaire, sociale, ideologische en grensverdelingen zijn denkbeeldig, en duidelijk niet werkzaam voor onszelf of onze planeet. De beginselen van het Handvest, die gegrond zijn in de natuur, zouden deze denkbeeldige barrières doen verdwijnen met slechts enkele basis observaties van wederzijds respect; voor elkaar en voor ons planetaire huis.

Zodra we voorbij kunnen gaan aan onze verouderde methoden van besluitvorming door speculatie en voorschriften, het weghalen van onze denkbeeldige barrières, zullen we constateren dat onze enige problemen technisch van aard zijn. Dat wil zeggen: hoe voorzien we in de basisbehoeften van iedereen en gebruiken we onze planeet op de optimale manier? Alleen wanneer we vrij zijn van tegenstrijdige ideologieën en methoden, kunnen we werkelijk dit probleem oplossen.

Onze technologie is nu op een niveau waar we makkelijk iedereen kunnen voorzien in hun basisbehoeften zonder dat zware arbeid nodig is. Wat we kunnen automatiseren, zullen we automatiseren. We hebben geen geld nodig om machines te bouwen, we kunnen ze gewoon bouwen. Taken die niet geautomatiseerd kunnen worden, kunnen gerouleerd worden onder een bevolking die meer dan gelukkig zou zijn om een klein deel van hun tijd te wijden aan een gemeenschap die hen ondersteunt.

Alles zal verklaard worden om gratis en vrij te gebruiken te zijn, maar met een besef van de natuurlijke en technische grenzen, en respect voor het gezamenlijk algemeen welzijn. Deze inzichten worden in eerste instantie bereikt door onderwijs, en uiteindelijk door consensus.

Zodra mensen realiseren dat een geldvrije samenleving werkt, dan zullen we op natuurlijke wijze meer positief worden in onze acties, meer meewerkend, meer barmhartig en meer productief.

Het Handvest implementeren

De eerste stap in het implementeren van het Handvest is promotie en bewustmaking.

Deze principes kunnen alleen maar aangenomen worden als ze gezien, begrepen en ondersteund worden door een voldoende aantal mensen. Wanneer genoeg mensen het Handvest zien en het accepteren als de volgende logische stap in menselijke evolutie, dan zal verandering automatisch tot stand komen. Politici en invloedrijke mensen zullen geen andere keuze hebben dan de wil van het volk te aanvaarden.

Zodra dit gebeurt, het onderwijzen van de principes, dan zullen natuur en gemeenschappen moeten worden uitgerold om iedereen een werkelijk begrip van onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te geven.

Educatie zal een sleutelrol spelen bij de vestiging van de nieuw geldvrije samenleving.

Educatie zal een sleutelrol spelen bij de vestiging van de nieuw geldvrije samenleving.

Het zal niet lang duren totdat de mensen beginnen te realiseren dat hun buurman niet langer hun concurrent is; dat alles wat ze bezitten en gebruiken milieukosten heeft; dat gezamenlijk optreden als een gemeenschap - en niet alleen voor men zelf - oneindig productiever en meer belonend is.

Het kan gebeuren dat het Handvest eerst aangenomen zal worden in een enkel land of landenblok dat van nature rijk aan grondstoffen en zelfvoorzienend is (Australië en Oceanië zou een goed voorbeeld zijn). Zodra andere landen het zien werken, zouden ze snel volgen.

Wellicht zou in de tussentijd een speciale voorziening voor 'geldvrije' status in pionierende landen toegepast kunnen worden door een orgaan als de VN, om de grenzen van dergelijke 'vrije zones' te onderhouden en beschermen totdat het niet meer nodig is.

Dit is slechts één voorbeeld van hoe het Handvest zou kunnen worden geïmplementeerd. Het zou kunnen gebeuren op een aantal verschillende manieren natuurlijk, maar het belangrijke is dat als eenmaal genoeg mensen het willen, het zal gebeuren.

Wie schreef het Handvest?

Om dit document toe te schrijven aan een enkel persoon of groep zou onjuist en zeer onrechtvaardig zijn naar veel mensen toe. Zoals met elk belangrijk filosofisch of beleidsdocument, zijn de bijdragers ontelbaar omdat ideeën gewijzigd en verbeterd worden in de loop der tijd.

Colin R. Turner (colinrturner.com)

De oorspronkelijke bewoording van het Handvest is (in het Engels) geschreven door Colin Turner, een songwriter en muziekproducent uit Dublin, Ierland, maar veel van de onderliggende concepten waren oorspronkelijk geïnspireerd door Jacque Fresco's 'Venus Project' and Peter Joseph's 'Zeitgeist' filmseries - visionairs die ongetwijfeld ook hun inspiratie zouden toekennen aan vele andere historische invloeden.

Wat belangrijk is, is dat dit logisch gezien de volgende stap in de vooruitgang van de mensheid is, en een die het beste onze overleving verzekert, en dat van onze planetaire metgezellen. Met dat in het achterhoofd, is het Handvest in alle opzichten een zichzelf-schrijvend document.

De nabije toekomst

We zijn op een zeer interessant punt in onze geschiedenis. Een groot tijdperk van verandering staat voor de deur, maar dingen zouden slechter kunnen worden voordat ze beter worden omdat velen worstelen om het oude systeem in stand te houden. Het Vrije Wereld Handvest ondertekenen en ondersteunen kan deze veranderingen veel eerder, meer vreedzaam en zonder onnodig lijden helpen teweegbrengen.

Het idee van het Handvest is een simpele. Het is ons huidige systeem dat ingewikkeld is, en het ontrafelen daarvan zou wat tijd kunnen kosten, maar dit is een geduldig initiatief, ontworpen om langzaam maar zeker vooruitgang te boeken in slechts één richting - naar echte vrijheid, overvloed en duurzaamheid.

Geef dit initiatief a.u.b. je beste overweging. Bedankt.

Onderteken het Handvest

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Het Vrije Wereld Handvest 2024. Aarzel niet om de inhoud van deze pagina te gebruiken.. Neem contact op

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost