Become a Patron

Het Vrije Wereld Handvest

"Laten we alles en iedereen vrij maken"

Veelgestelde vragen en algemene kritiek

Antwoorden op de meest algemene vragen en kritieken van de Handvest ideologie.

Heb je alle concepten van Het Vrije Wereld Handvest en een geldvrije wereld gelezen en begrepen, maar je bent nog steeds sceptisch over de ideeën, dan ben je niet de enige!

Veel mensen weigeren het idee van het verwijderen van geld, handel en bezit aan te nemen, en dat is om veel verschillende redenen. Deze pagina probeert deze bezwaren te belichten, ze zijn tenslotte volledig begrijpelijk.

Hier staan de meest gestelde vragen en kritieken die mensen hebben met een geldvrije samenleving: (Klik voor het antwoord) [ Alles uitvouwen/ Samenvouwen ]

Als we geld afschaffen, hoe moeten we dan leven? Zijn we dan niet gewoon allemaal arm?

Geld is niet essentieel om te leven. Grondstoffen hebben we nodig om te leven, geld niet. Geld is maar een gereedschap, uitgevonden om te helpen bij de verdeling van beperkte grondstoffen. Moderne technologie biedt ons nu een potentiele overvloed aan deze grondstoffen zoals voedsel, water, onderdak, en een hoge levensstandaard. We kunnen alle noodzakelijke zaken van het leven verschaffen, produceren en vervaardigen, nu makkelijker dan ooit. Het enige dat tegenwoordig schaars is, is geld zelf!

In een geldvrije wereld, zal het concept van rijk en arm geen betekenis meer hebben omdat iedereen evenveel toegang zal hebben op wat het leven te bieden heeft.

Hebzucht zit in de mens!

Onze natuur heeft maar één functie: overleven. Dit instinct is de motor van al onze gedragingen. Dus zodra we geconfronteerd worden met schaarste, dan worden we automatisch hebzuchtig, omdat dat goed is om te overleven. Vandaag de dag is geld schaars en hebben we het nodig om te leven, dus proberen we er zoveel mogelijk van te krijgen als we kunnen. Het is een natuurlijke reactie op een wereld waar mensen zonder geld sterven.

Zodra mensen realiseren dat er geen werkelijke schaarste is, en inzien dat ze een essentieel onderdeel zijn van de gemeenschap die hen ondersteund, dan zal hebzucht en egoïsme onnodig worden. Onze instincten zullen dan positieve gedragingen zoals samenwerking, vertrouwen en compassie aansturen, welke ook nodig zijn om te overleven.

Dit klinkt als een vorm van communisme, en dat heeft altijd gefaald.

Elk politiek systeem, inclusief communisme, dat geld gebruikt is uiteindelijk gedoemd te falen, omdat het ongelijkheid en onderdrukking omarmt. Geld, per definitie, creëert ongelijkheid, en het in stand houden van die ongelijkheid leidt tot onderdrukking. Het niveau van ongelijkheid en onderdrukking in elk politieksysteem bepaald hoe lang dat regime blijft.

Er is maar één wet waar we aan moeten gehoorzamen, en dat is de wet van de natuur. Hieraan geen gehoor geven leidt uiteindelijk in uitsterven. We moeten voorbij gaan aan traditionele politiek en bestuur, en onze problemen oplossen in overeenstemming met de natuur.

Geen bezit? Dus iedereen kan zomaar in mijn huis of mijn auto meenemen?

Dit initiatief is niet alleen maar een verandering van economie, het is een complete reset van menselijke waarden. Door geld te verwijderen, verwijder je de belangrijkste motivatie voor hebzucht. Als er geen hebzucht is dan is er geen strijd om bezit. Als alles gratis is dan hoeft niemand je bezit te begeren omdat ze heel gemakkelijk dat ook kunnen krijgen.

In een vrije wereld zullen mensen ook het recht op een veilig huis, privacy en veiligheid respecteren, omdat ze dat zo geleerd hebben vanaf jongs af aan - over gemeenschappen, de natuur en hoe we allemaal verbonden zijn en evenveel afhankelijk van elkaar. Dit zal geleerd worden naast lezen, schrijven en rekenen.

Onzin, we hebben strengere regulering en meer aansprakelijkheid nodig!

We hebben educatie nodig, geen regulatie. Een persoon vertellen dat hij iets 'niet moet' doen is geen partij voor een persoon die onderwezen is met een basisbegrip van iets doen omdat het 'niet kan', helemaal wanneer de redenen simpel, transparant en eerlijk zijn.

In een vrije wereld, zullen mensen educatie ontvangen van het hoogste niveau op vroege leeftijd - over gemeenschappen, de natuur, de planeet, hoe ze werken en verbonden zijn met elkaar. Regulatie is een instrument dat tegenwoordig alleen maar gebruikt wordt om het tekort aan eerlijkheid en goed onderwijs te maskeren.

Alles gratis? Fantastisch! Ik wil graag 100 vleugelpiano's!

Allereerst, en aangenomen dat iemand een oprechte reden heeft om 100 grote piano's nodig te hebben, een behoorlijke hoeveelheid educatie en een verantwoordelijkheid naar de natuur zal voorkomen dat mensen zulke verzoeken zullen doen, omdat het een zware last legt op de natuurlijke grondstoffen en menselijke vaardigheden om aan zo'n verzoek te voldoen.

Maar dan nog, als zo'n verzoek gedaan wordt om welke reden dan ook, dan is er geen reden waarom dit niet voldaan kan worden, mits het fysiek mogelijk is om het te oden en de persoon die het verzoek indient de tijdsduur accepteert die het ongetwijfeld gaat kosten om het af te maken.

Wetenschap en technologie hebben niet alle antwoorden!

Waar, en elke wetenschapper zal dat vrijelijk toegeven.. Het hoofddoel van wetenschap is, in feite, het zoeken naar antwoorden, en het doet dat door consistente metingen en verifieerbare data in de fysieke wereld.

Sommige mensen geloven dat er een wereld is buiten de fysieke. Wetenschap heeft dit nooit bewezen zal dit misschien ook nooit doen. Maar welk geloof je ook aanhangt in het metafysische, de uitdagingen waar we voorstaan vandaag de dag zijn vooral fysiek en technisch. Bijvoorbeeld, hoe zorgen we voor iedereen terwijl we onze planeet beschermen? Politiek, speculatie of geruchten kunnen dit niet beantwoorden. Een wetenschappelijk benadering is de enige weg om de antwoorden te vinden voor technische problemen.

Er is niks te vrezen van een technologische wereld; technologie is al een heel groot onderdeel van ons leven vandaag de dag. Zodra we ons afscheiden van winst, hebzucht en kosten beperkingen, dan is alles mogelijk. Dromen van een vrije wereld is menselijk, maar wetenschap is nodig om er een te bouwen.

Hoe zit het met saaie of onaangename baantjes die niet geautomatiseerd kunnen worden?

Er zijn maar heel weinig menselijke taken die niet geautomatiseerd kunnen worden of opnieuw ontworpen zodat het wel geautomatiseerd kan zijn. In het geval van onaangename of alledaagse taken die niet geautomatiseerd kunnen worden, zal de gemeenschap vrijwillig deze taak rouleren.

De meeste mensen, die gevraagd worden voor zo'n taak eens per maand (bijvoorbeeld), dienen een gemeenschap die in al hun behoeften voorziet, zij willen dat maar al te graag. Diegene die niet vrijwillig deelnemen, zullen dat niet doen.

Hoe zit het met 'menselijke' banen, zoals verpleging of doceren?

Samenwerken met een gemeenschappelijk doel is wat de meeste van ons iedere dag doen. We werken samen bij een bedrijf, een familie, een buurt of een groep. We willen samenwerken. We willen samen horen. Vraag jezelf eens af hoe vaak je iets doet op een dag dat niet direct in je eigen belang is of waar je niet voor wordt betaald ? Het antwoord zal je misschien verrassen.

Elke dag, overal op de wereld, helpen we elkaar omdat we dat willen. Omdat we ons dan beter voelen. Mensen zijn sociale dieren en samenwerking is natuurlijk. Het verwijderen van onze financiële ketenen zal volledige ontplooiing van deze natuurlijke samenwerking verlangen.

Mensen die een passie en flair hebben voor deze 'menselijke' banen zullen deze doen, omdat en alleen maar omdat ze het met liefde zullen doen!

Maar er zal geen motivatie zijn om te werken... of iets te doen!

Geld is geen motivatie om te werken, er is een verplichting om te verdienen. Echt beweegredenen om te werken zijn passie, talent, anderen helpen, mensen ontmoeten, willen leren. Wanneer geld wordt weggetrokken uit ons leven, zullen mensen enkel volgens deze beweegredenen werken, en zullen zij veel gelukkiger en productiever zijn als resultaat.

Over het niks te doen hebben, dat is aan het individu. In een vrije wereld, zal het vrij zijn van werk en financiele restricties het mogelijk maken om je dromen te verwezenlijken op manieren die je je enkel kan indenken nu. Bijvoorbeeld, je zou overal heen kunnen reizen, op elk tijdstip; het naleven van je hobby of passie zonder kosten restricties; Het bijdragen van jouw vaardigheden en talenten aan de gemeenschap; meer tijd besteden met je familie, etc.

Dit is enkel een utopische droom en zal waarschijnlijk nooit werken.

Utopia is fictie. Dit is geen fictie. Het is nu technisch mogelijk gezien de feiten en onze huidige kennis. Het is nog nooit eerder gedaan omdat het nooit eerder mogelijk is geweest . Het gebrek aan een historisch voorbeeld betekent niet dat het niet zal werken of niet de moeite waard is te proberen.

Het is zeker geen perfect systeem en belooft ook niet alle wereldproblemen op te lossen, maar wel een groot deel ervan, en daarmee is het al veel beter dan wat we nu hebben.

Waar zijn de details? Het Handvest zegt niets over...

Er zijn vele, vele kwesties die het Handvest niet bespreekt. Wij beschrijven deze als 'secundaire kwesties'. Het Handvest houdt zich enkel bezig met de meest primaire kwesties over hoe we onszelf positioneren tegenover elkaar, onze planeet en natuur. Al het andere is hier secundair aan.

Op het moment dat we akkoord gaan met deze fundamentele regels, hoe we onze wereld vorm geven of onze samenleving besturen zou zelf invullend moeten zijn door middel van een evolutionair proces. Beschouw het als het ontwerpen van een betere wereld vanaf punt nul. Het zaadje weet niet hoe de plant eruit zal zien.

Is dit een soort cult of religie?

Nee. Alles wat met dit initiatief te maken heeft is gebaseerd op enkel feiten en gezond verstand. Daarbij zullen we jou nooit vragen om iets.

De wereld is al overbevolkt, we kunnen niet iedereen redden!

Overbevolking is een serieuze globale kwestie, maar niet een kwestie die opgelost zou moeten worden door simpelweg mensen te laten doodgaan. Er zijn vele meer menselijke en verstandige benaderingen over het controleren van bevolkingstal buiten wrede nalatigheid.

Bovendien zullen de problemen rond overpopulatie altijd spelen - met of zonder vrije wereld - het is veel waarschijnlijker dat we een rationeel systeem kunnen bedenken door middel van positieve educatie dat universeel gegeven wordt, vrij en zonder traditionele beperkingen.

Is dit niet hetzelfde als de Zeitgeist of De Venus Project Beweging?

Het Vrije Wereld Handvest initiatief is oorspronkelijk geïnspireerd door Jacque Fresco's Venus Project en de ideologie van een Resource Based Economy. Echter zijn er een paar verschillende in de benadering:

Het Vrije Wereld Handvest initiatief stelt geen ontwerpen of details van een toekomstige samenleving voor, wij zien dit als onderwerpen die voor verdeling zorgen, en daarom een afleiding van wat echt nodig is: ons simpelweg uitlijnen met de natuur.

Wij denken niet dat je een nieuwe samenleving van bovenaf kunt ontwerpen. Zoals met alle natuurlijke processen, dit kan alleen bottom-up. Zodra we het eens zijn over het volgen van deze paar basisregels van de natuur, dan kunnen we het ons veroorloven om onze samenleven te evolueren, in welke richting we ook willen.

Wij zijn niet geïnteresseerd in grote projecten, activisme of geld-donering. Het Handvest is simpelweg een passieve manier voor mensen die hun ondersteuning willen zien voor een op de natuur gebaseerd ethos dat langzaam, sterk, en positieve beweegt in een richting.

Wij ondersteunen zowel de Venus en de Zeitgeist, maar we zijn niet verbonden met een van hen. Als je lid bent van een van die organisatie dan nodigen we je ook uit om Het Vrije Wereld Handvest te ondertekenen.

Ik leef al heel erg goed zonder geld - iedereen kan nu zo leven!

Veel mensen opperen een 'off-the-grid' levensstijl, zelf producten groeien en energie onafhankelijk worden. Echter, de meeste mensen willen liever niet zo leven. De meeste mensen willen niet in isolatie leven , zij prefereren afhankelijkheid en veiligheid in een grotere gemeenschap.

Off-the-grid leven werkt heel goed voor sommigen, maar alleen maar voor een kleine minderheid. Het kan ook worden aangetoond dat dit de financiele druk verhoogd op anderen, zoals traditionele bedrijven die hun klanten verliezen.

Ik weet dat ons huidige systeem niet perfect is, maar dit is het beste wat we hebben.

Stel je eens voor dat er geen systeem was, en dat je gevraagd wordt een keuze te maken tussen een systeem dat vrij, eerlijk en duurzaam is, of eentje die hebzucht, ongelijkheid en vervuiling promoot, welk systeem zou je dan kiezen? Er is geen vergelijking.

Het feit is dat ons monetair systeem mathematisch onwerkbaar is, met de altijd oplopende schuld. Het creeert en promoot ongelijkheid, en het is schadelijk voor het leven zelf doordat de prioriteiten liggen bij winst maken en niet bij mensen en de planeet. De enige reden dat we het nog steeds gebruiken is omdat we ons capaciteiten niet hebben aangepast, het is makkelijker om te behouden wat we kennen dan een nieuwe start te maken.

Ok, maar hoe gaan we dan van 'hier' naar 'daar'?

Er zijn zo veel variabelen met betrekking tot welke specifieke veranderingen in de maatschappij daadwerkelijk aanzetten tot zo'n massale verschuiving in de wereldwijde activiteiten, dat speculeren hoe het zou kunnen ontvouwen bijna zinloos is. Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen is dat het ZAL gebeuren als genoeg mensen het willen.

Het idee over een vrije wereld verspreiden zal niet leiden tot een transitie, het spreiden IS de transitie. Wij zitten er midden in. We hebben alleen genoeg mensen met wil nodig om de noodzakelijke veranderingen te krijgen. Een cijfer als 1% van de wereldbevolking kan al genoeg zijn om een niet-te-stoppen kettingsreactie te starten, maar hoe het zich verder ontwikkelt is niet te zeggen.

Ik heb nog steeds een groot probleem met dit idee!

Als je nog steeds grote een groot probleem ziet omtrent dit initiatief dat niet is aangepakt, of je gelooft dat je een ernstige fout hebt ontdekt, vergelijk dan de vermeende fout met het huidige systeem, waarvan de gebreken onder andere zijn: honger, armoede, schuld, oorlog, vervuiling en onnodige dood.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat een potentiele fout het afweegt tegen de vele fouten in ons huidige systeem. Dit systeem is niet bedoeld als perfect systeem, het is gewoon beter dan het huidige. Mocht je het er nog steeds niet mee eens zijn en je wilt een onderwerp aanhalen, voeg je dan bij de discussie op onze Facebook pagina, en dan zullen we proberen je vragen te beanwoorden.

Find out more about an Open Access Economy

Onderteken het Handvest

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Het Vrije Wereld Handvest 2024. Aarzel niet om de inhoud van deze pagina te gebruiken.. Neem contact op

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost