Become a Patron

Het Vrije Wereld Handvest

"Laten we alles en iedereen vrij maken"

Het Vrije Wereld Handvest is een verklaring van beginselen met de potentie het leven op aarde voor alle levensvormen te optimaliseren, armoede en hebzucht uit te roeien en vooruitgang te bevorderen.

Politiek noch religieus, kunnen deze tien korte beginselen de fundering vormen van een nieuwe, geavanceerde maatschappij die geen geld gebruikt en vrij, eerlijk en duurzaam is. Ze zijn primair gebaseerd op de natuur, gezond verstand en overleven.

Het Vrije Wereld Handvest wordt nu alom beschouwd als een logische vooruitgang uit de falende mechanismen van de maatschappij van vandaag, en als een natuurlijke stap in onze evolutie.

Lees en onderteken het Handvest

Inleiding

In dit jaar, 2024, zijn onze persoonlijke vrijheden, omgeving en biodiversiteit kritisch in gevaar gekomen door ons wanbeheer van globale grondstoffen.

Dit Handvest stelt tien grondbeginselen voor om een volledige nieuwe wereldbeschaving op te laten groeien gebaseerd op eerlijkheid, gezond verstand en overleving. Eenmaal opgemerkt, zullen deze principes menselijke gelijkheid realiseren, lijden en onrechtvaardigheid minimaliseren, een samenwerkende samenleving creëren die vooruitgang en technologie promoot, en een gezonde, diverse en duurzame wereld garandeert voor alle levensvormen.

Als je het eens bent met deze visie, registreer dan a.u.b. je steun door ondertekenaar te worden en door deze webpagina en zijn idealen te delen met je vrienden. Alleen met populaire steun zullen we de soorten verandering teweeg kunnen brengen die nu nodig zijn om het leven op aarde tot in de verre toekomst te behouden.

De beginselen

1. De hoogste prioriteit van de mensheid is het gezamenlijke algemene welzijn van alle levende wezens en de biosfeer. Uitleg geven

Mensen, dieren en planten zijn onafscheidelijke onderdelen van de natuur. We zijn IN de natuur - niet er buiten of er boven. Al onze soorten zijn verbonden met elkaar en de planeet, en zijn indirect afhankelijk van elkaar om te overleven.

De fysieke impact van de mensheid op de wereld is nu zo groot dat we verantwoordelijkheid en wijsheid moeten uitoefenen. We moeten nu in alle beslissingen de behoeften van alle levensvormen en het milieu overwegen, ook die van onszelf.


2. Het leven is kostbaar in al zijn vormen, en vrij om te bloeien in het gemeenschappelijke goed.Uitleg geven

Het leven is een verbazingwekkend fenomeen, en tot nu toe is onze planeet de enige plek waar we het gevonden hebben. Dat maakt het een zeer zeldzaam en prachtig iets dat moet zou moeten worden gekoesterd en gerespecteerd.

Echter, het leven is ook voedsel, en alle levensvormen van onze wereld vormen een complexe voedselketen. Om deze voedselketen te behouden - en dus onze biodiversiteit en overleving - moeten we rekening houden met het gezamenlijke algemene welzijn van alle soorten tijdens de interactie met één daarvan.


3. De natuurlijke grondstoffen van de aarde zijn het geboorterecht van al zijn bewoners, en vrij om te delen in het gezamenlijke algemene welzijn.Uitleg geven

Elk levend persoon en wezen op deze planeet heeft automatisch het recht om te delen in alle natuurlijke grondstoffen van de aarde, en om ze te gebruiken om een gezond en vervullend leven te hebben zonder verplichting of ondergeschiktheid door een ander persoon of wezen.

Door de bevolkingsgrootte en complexe levensstijl, heeft de mensheid een zekere plicht om deze natuurlijke grondstoffen niet te overbelasten, of meer te gebruiken dan wat redelijkerwijs nodig is om een gelukkig en gezond leven te leiden binnen het gemeenschappelijke goed.


4. Elk mens is een gelijkwaardig onderdeel van een wereldwijde gemeenschap van mensen, en een vrije burger van de aarde.Uitleg geven

Sociale, ideologische en grens verdelingen tussen mensen zijn door de mens zelf gemaakte barrières die geen fysieke of natuurlijke basis hebben. Zo'n kunstmatige verdeeldheid kan alleen maar averechts werken voor het algemene welzijn en overleven van de samenleving als geheel.

Onze veel voorkomende overeenkomsten zijn echter zowel fysiek als natuurlijk. Over het algemeen willen we en hetzelfde en hebben dezelfde dingen nodig. Met universele samenwerking en gelijke toegang, kunnen we onze vaardigheden effectiever inzetten om deze gemeenschappelijke doelen te bereiken.


5. Onze samenleving is gebaseerd op het idee van samenwerking en een begrip van de natuur, beschikbaar gesteld door elementair onderwijs.Uitleg geven

Elk kind dat bruikbaar en relevant onderwijs ontvangt over de werking van de natuur, de wereld en het in gemeenschap leven, zal uiteindelijk de beste service leveren aan die wereld en samenleving. Traditioneel carrière-gedreven onderwijs is nu een meetbaar vernietigende kracht geworden.

Uiteindelijk zal onderwijs regulering vervangen, wat slechts een bot systeem is om orde te handhaven. Een kind dat volledig begrijpt waarom een bepaalde actie niet mogelijk is, zal bijvoorbeeld oneindig beter uitgerust zijn voor het leven dan een kind dat slechts de angst voor straf kent voor diezelfde actie.


6. Onze samenleving biedt voor al haar leden de benodigdheden voor een gezond, bevredigend en duurzaam leven, gratis en zonder verplichting.Uitleg geven

Elk persoon zou de hoogst technisch mogelijke levensstandaard gegarandeerd moeten worden zonder het gebruik van geld, handel of schuld. Er is niet langer enige logische reden om dit niet te doen. Vrijwel al het menselijk lijden is veroorzaakt door ons verouderde ruilsysteem.

Alle vormen van schuld en ondergeschiktheid zijn niet alleen een belemmering voor vooruitgang, maar zijn nu compleet onnodig. Dit is te danken aan onze beheersing van technologie en het gemak waarmee we goederen voor onszelf kunnen produceren en vervaardigen.

Find out more about an Open Access Economy


7. Onze samenleving respecteert de grenzen van de natuur en haar grondstoffen, en zorgt zo voor minimaal verbruik en afval.Uitleg geven

Onze grondstoffen zijn beperkt door absolute hoeveelheid of door de tijd die het kost om ze te beheren en vervangen. In beide gevallen moeten we onze grondstoffen verstandig gebruiken om zowel hun oplevering als het milieu te beschermen.

Daarnaast moeten we onze ophoping minimaliseren van nauwelijks gebruikte goederen, en de hoeveelheid niet-herbruikbaar afval die we produceren. Die hebben directe consequenties voor ons milieu. Hoe meer we onze wereld conserveren, hoe groter onze kans op overleven in de toekomst.


8. Onze samenleving ontleent haar oplossingen en boekt vooruitgang voornamelijk door de toepassing van logica en de beste beschikbare kennis.Uitleg geven

In een nieuwe samenleving zonder financiële remmers en beperkingen, zullen de grootste uitdagingen voor de mensheid technisch van aard zijn. Dat wil zeggen: hoe zorgen we voor genoeg voedsel, water, onderdak, energie, materialen en garantie van een hoge, duurzame levensstandaard voor iedereen?

In tegenstelling tot traditionele politiek en speculatie, is de wetenschappelijke methode een bewezen, robuust systeem om deze technische problemen op te lossen, slechts gebruik makend van de beschikbare feiten en elementaire logica. Het heeft ook een gemeenschappelijk referentiekader in alle culturen en talen.


9. Onze samenleving erkent haar zorgplicht en mededogen voor de leden die niet in staat zijn bij te dragen.Uitleg geven

Mensen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen of niet kunnen bijdragen aan de samenleving, zullen alle mogelijke faciliteiten, mededogen en zorg verleend worden zonder verplichting.

Ook is het, als toekomstige bijdragers aan de gemeenschap, van vitaal belang dat we zoveel mogelijk bruikbare kennis overdragen aan onze kinderen, op een manier die hen stimuleert in hun creativiteit, groei en intellectueel vermogen naar een toekomst van vooruitgang.


10. Onze gemeenschap erkent haar verantwoordelijkheid om een diverse en duurzame biosfeer voor al het toekomstige leven te behouden.Uitleg geven

We moeten onthouden dat we onze planeet niet alleen met andere mensen, dieren en planten delen, maar ook met de zaden van toekomstige mensen, dieren en planten, die hier op een dag zullen lopen en groeien.

Deze wezens, die vandaag de dag geen stem of invloed hebben, hebben net zo goed recht om te leven zoals wij. Het is in het belang van al onze levensvormen om deze wereld achter te laten zoals we het vonden, als niet beter.


Ik ga akkoord

Klik om hiermee akkoord te gaan..

Vul aub je voornaam in.
Vul aub je achternaam in.
Vul aub een geldig e-mailadres in.
Dit e-mailadres is al geregistreerd op het Handvest. Om de integriteit te bewaren hebben we een uniek e-mailadres nodig. Gebruik alsjeblieft een ander e-mailadres.
Geef aub je land op.
Het commentaar is te lang!
SYSTEEMFOUT!

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Het Vrije Wereld Handvest 2024. Aarzel niet om de inhoud van deze pagina te gebruiken.. Neem contact op

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost