Werde ein

Die Freie Welt Charta

"Lasst uns alles frei und kostenlos machen"

Tomáš VaněkUnterzeichnet: 18:34, 22/04/2014
"Jelikož masové ničení planety všech zemí světa, přesně tato charta bude v budoucnu nedělitelnou součástí systému. Přesně na spolupráci a pochopení se musíme jako lidstvo zaměřit aby náš druh nevyhynul. Je to jednoduché a prosté řídit se těmito principy, které postupem času budou brány jako normál v životě. Postupem času budou takže určitě vylepšovány všech chytrých lidí z celého světa. Jelikož neskutečnou rychlostí si planetu ničíme, tento systém charty bude muset být prosazen jako nejdůležitější zdroj k zastavení ničení lidstva. Přeji hezký den. "

Unterzeichne die Charta


Die Freie Welt Charta 2022. Du kannst gerne jeglichen Inhalt dieser Seite benutzen.. Kontakt

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost