Become a Patron

Харта за Свободен Свят

"Да направим всичко свободно и безплатно"

Какво е Хартата за Свободен Свят?

Хартата за Свободен Свят е изявление на принципи, които имат потенциала да оптимизират живота на Земята за всички биологични видове, да заличат бедността и алчността и да увеличат всеобщия прогрес.

Бивайки нито политически, нито религиозни, тези 10 кратки принципа мога да формират основата на едно ново, напреднало общество, което не използва пари и е свободно, честно и устойчиво. Те се базират само на Природата, здравия разум и оцеляването.

Хартата за Свободен Свят се счита от много за логичното решение за провалящите се механизми на днешното общество и естествена стъпка в нашата еволюция.

Защо се нуждаем от нея

В случай, че не сте забелязали, светът се е превърнал в много враждебно място. Простото оцеляване е станало истински трудно за много от нас и става буквално невъзможно за милиони всяка година.

Не е нужно да бъде така.

Като доминиращ вид, ние хората не сме успели да осъзнаем великата отговорност, която идва с великите ни знание и мощ. Парите сериозно са размили светогледа ни и ни разсеиват от това, което е истински важно.

Всичко, от което се нуждаем за оцеляване: вода, храна, въздух, енергия, биоразнообразие, съчуствие, бива жертвано в името на печалби за сметка на Природата. Природата обаче не преговаря и не се предава. Ако продължаваме да се борим с нея, Природата ще спечели. С други думи, човечество и безброй други невинни биологични видове могат да изчезнат.

Дойде времето да направим накой основни промени в начина ни на живот, който е станал неустойчив и нечестен. Приемането на принципите на Хартата за Свободен Свят, според нас, е първата важна стъпка, която човечеството трябва да направи, за да защити и запази и себе си, и планетата.

Какво не е наред със света?

С една дума: парите. Нашата монетарна система ефективно поставя финансовите стабилност и растеж над оцеляването и прогреса. Въпреки че някога са били незаменими инструменти, в днешни дни парите са станали несъвместими с живота и създават много повече проблеми отколкото решават. Можем да поместим тези проблеми в 4 основни категории.

1. Неравенство и несправедливост

В днешния свят, шепа хора имат огромно богатство, влияние и свобода, докато мнозинството са натоварени с дълг, труд и бедност; с малка или никаква намеса в световните решения. Този дисбаланс е явно нечестен и повече не може да бъде възприеман като нормален.

Милиони хора всяка година се раждат и започват живот в бедност и глад, въпреки че имаме ресурсите и технологията да нахраним и подслоним всички, ако поискаме.

Прахосническото производство създава ненаситен апетит за ограничени природни ресурси като петрол, мед, злато и други. След като тези оскъдни ресурси се намират в определени страни, експлоатацията и междуграничните конфликти неизбежно се случват.

Някои райони на света страдат от екстремни метеорологични условия и нямат обработваема почва и питейна вода, но биват забравени от богатите нации, защото не съдържат нищо ценно, с което да допринесат на световната икономика.

Парите, по определение, създават неравенство и несправедливост.


2. Отпадъци и замърсяване

Производствените компании се нуждаят от постоянна продажба на продукти, за да печелят. Няма финансов смисъл в това да създаваш продукти, които ще издържат за дълго. По-добре е за потока на парите да създаваш изхвърляеми стоки, които в последствие ще трябва да бъдат подменени, независимо от прахосването на природни ресурси и замърсяването, което това причинява.

Много компании харчат милиони всяка година за да създадат пазар на ненужни и прахоснически продукти чрез хитри реклами. Това създава култура на потребителство и илюзия на "безкраен" растеж, който е нереалистичен, неустойчив и един ден просто трябва да спре.

Знаем, че петролът е токсичен замърсител, който създава въглероден диоксид, но все пак го използваме, защото е евтин; въпреки че имаме изобилни, чисти, възобновими източници на енергия навсякъде около нас.

Кислородопроизвеждащите дървета биват изсичани безотговорно заради дървесината си, докато самолети оставят милиони тонове отровни газове във въздуха всяка година.

Нашето пренебрежение към Природата бавно ни трови и задушава.


3. Дълг и Безработица

Днес почти всяка страна в света има толкова голям дълг, че правителствата са принудени или да заемат още, да харчат по-малко или да печатат повече, за да посрещнат нуждите на бюджетите си. Нито една от тези опции не е реално устойчива.

Печатайки пари, намаляваш стойността им, което означава, че можеш да купиш по-малко. Понеже парите навлизат в икономиката като дълг, към тях има и лихва. Тъй като парите за тази лихва дори не съществуват, в крайна сметка се стига до нов дълг - и още лихва!

Да намалиш обществените харчове значи да намалиш работните места, което създава допълнителна безработица. Частните компании непрестанно заменят работната ръка с машини, които работят по-бързо и по-евтино, за да увеличат продуктивността и печалбите.

Платената заетост е кислородът на монетарната (паричната) система. Без нея, получавате само повече дълг. Този цикъл на безработица и дълг в крайна сметка ще ни доведе до световен монетарен срив.


4. Запречен прогрес

Човешкият прогрес бива задушаван от цената. Чистото научно изследване и усилие остават несубсидирани или пренебрегнати, ако не създават печалби.

Високо квалифицираните или талантливи професионалисти биват привлечени чрез високи заплати, за да създават печеливши, но прахоснически продукти. Обратно, много талантливи хора изостават в живота поради липса на адекватно обучение или субсидиране.

Новите изобретения се патентоват, а това проваля по нататъчното им развитие или подобрение от други иноватори и понякога отнема години, докато достигнат до обществото.

Компаниите се опитват да предпазят марките си и бъдещите си печалби като създават продукти, които несъвместими с други марки или технологии. Това създава ненужна дупликатност на продукти и разочарова крайния потребител.

Парите не са препятствие за прогреса в един свят без пари.


Това са само някои от причините поради които парите - които ние сме създали - са се превърнали в огромна пречка за собственото ни оцеляване и прогрес. Ако погледнете нашето общество и съвременната култура през погледа на Природата, ще видите точно колко откъснати от това, което прави живота ни възможен, сме станали.

Не можем да игнорираме природата и биологията си.

Чия е вината?

Важно е да разберем, че няма конкретен човек, които да бъде набеден за тези проблеми. Системата, която ползваме, за да задвижваме обществото си, просто се е превърнала в това с течение на времето. Да сочим пръсти, дори там където видимо е оправдано, няма никакъв смисъл и само създава проблеми.

Много обвиняват банките, корпорациите, правителствата или хората, които работят в тях, но това не са лоши или алчни хора. Те са нормални хора, които взаимодействат с една среда на оскъдност - оскъдност на пари.

Алчността е естествена човешка реакция срешу оскъдността. Ако има ограничен достъп до нещо, от което се нуждаеш, за да живееш, инстинктивно искаш възможно най-много от него, защото е добре за оцеляването. Ако премахнем оскъдността, премахваме и алчността.

Под натиск

Трябва да се освободим от въображаемите ни ограничения.

Стигнали сме до там, че се съмняваме в естественото си поведение поради различни стандарти и натиски, на които се подлагаме.

Съвременните медии популяризират недостижими и хедонистични начини на живот, докато религиите ни учат на сдържаност и непорочност. Корпорациите харчат милиони, за да хвалят сладките и мазни храни, а медиците ни предупреждават за затлъстяване. Правителствата намалят обществените бюджети, а плащат милиарди, за да спасят огромни корпорации. Накъдето и да се обърнем, биваме бомбардирани с реклами на продукти, които не можем да си позволим. Обществото, като цяло, е доста объркващо и противоречащо.

Нивата на престъпленията се покачват - но не, защото хората са по-лоши - защото техните условия се влошават, работните места намаляват и всички трябва да се съревновават, за да оцелеят.

Помнете, човешкото същество все пак е животно - въпреки че е доста напреднало - и като всяко друго животно отвръща с насилие, когато бива малтретирано, избутано до ръба или объркано.

Няма нужда да си причиняваме това повече.

Време е да размотаем човешкото същество от тази мрежа на остарели методи и идеологии и да се съсредоточим върху общите ни цели като оцеляване, прогрес и свобода.

Трябва да се освободим от въображаемите ни ограничения.

Какво прави Хартата

Хартата за Свободен Свят поставя десет много прости прицнипа, които са в хармония с Природата, общият здрав разум и устойчивостта. По естество, тези десет направляващи принципа са минималните ни изисквания за оцеляване и прогрес.

Веднъж разбрали, че безпаричното общество работи, ние естествено ще станем по-позитивни в действията си, по-задружни, по-състрадателни и продуктивни.

Настоящата ни системи на монетарни (парични), социални, идеологически и гранични разделения са въображаеми, и явно не работят за нас или планетата ни. Принципите на Хартата, които се основават на Природата, биха разградили тези въображаеми бариери с няколко прости наблюдения относно общото ни уважение един към друг и планетарния ни дом.

Когато загърбим старите си методи на взимане на решения базирани на спекулация и диктат, премахнем въображаемите си бариери, ще разберем, че единствените ни проблеми са техническите като например: Как да предоставим достатъчно за всички и да използваме планетата си по оптимален начин? Едва когато се освободим от конфликтните си идеологии и методи, ще можем наистина да решим този проблем.

Технологиите ни са на ниво, при което можем спокойно да предоставим достатъчно за всички без каторжна работа. Което можем, ще автоматизираме. Не са ни нужни пари, за да създаваме машини, можем просто да ги създаваме. Задачите, които не мога да бъдат автоматизирани, ще се редуват в обществото, което ще бъде повече от съгласно да отдели малка част от времето си за обществото, което ги поддържа.

Всичко ще бъде обявено за свободно за употреба, но с разбиране относно природните и технически ограничения и уважение към комбинираното общо благо. Тези разбирания се постигат първоначално чрез образование, а в последствие чрез консенсус.

Веднъж разбрали, че безпаричното общество работи, ние естествено ще станем по-позитивни в действията си, по-задружни, по-състрадателни и продуктивни.

Осъществяване на Хартата

Първата стъпка в осъществяването на Хартата е популяризирането и познанието.

Тези принципи могат да бъдат приложени, когато са видени, разбрани и подкрепени от достатъчен брой хора. Когато достатъчно хора видят Хартата и я приемат като следващата логичен стъпка в човешката еволюция, промяната ще се случи автоматично. Политиците и хората с влияние нямат да имат избор освен да приемат волята на хората.

Щом това се случи, образованието за принципите, Природата и общностите ще трябва да бъде представено на всички, за да даде на всеки реално разбиране за себе си, общността ни и средата ни.

Образованието ще играе ключова роля в установяването на новото безпарично общество.

Образованието ще играе ключова роля в установяването на новото безпарично общество.

Няма да мине много време преди хората да разберат, че съседът не им е конкуренция; че всичко, което притежават и използват има екологична цена; че да работят заедно като общност - а не само за себе си - е безкрайно по-продуктивно и възнаграждаващо.

Може да стане така, че Хартата първоначално да бъде приета в една страна или блок от страни, които са богати на ресурси и са самоустойчиви. (Австралия и Океания биха били добър пример) След като другите страни видят, че работи, бързо ще последват примера.

Може би във междинния период специално постановление на "безпаричен" стаус в страните-пионери може да бъде наложено чрез ООН например, за да бъдат предпазени границите на подобни "свободни зони" до момента когато това вече не е нужно.

Това е само един пример за това как Хартата може да бъде осъществена. Може да се случи по много различни начини, разбира се, но важното е, че когато достатъчно хора го желаят, тя ще се осъществи.

Кой е написал Хартата?

Да припишем този документ, на които и да е отделен човек, би било неточно и крайно нечестно към много хора. Както при всеки важен философски или законен документ, допринеслите са безбройни, тъй като идеите на всеки се модифицират и подобряват с времето.

Colin R. Turner (colinrturner.com)

Самият текст на Хартата е написан от Колин Търнър, автор на песни и музикален продуцент от Дъблин, Ирландия, но много от подстилащите концепции са вдъхновени от работите на Жак Фреско и Питър Джхоусеф, "Проектът Венера (The Venus Project)" и поредицата филми "Духът на времето (Zeitgeist)", които без съмнение биха отдали своето вдъхновение на много други исторически личности и влияния.

Важното е, че това е следващата логична стъпка в прогреса на човечеството и тази, която най-добре осигурява нашето оцеляване и това на планетарните ни съжители. Имайки това в предвид, Хартата е, по всички намерения и цели, себепишещ документ.

Близкото бъдеще

Намираме се в много интересен момент от нашата история. На прага сме на голяма епоха на промени, но нещата може да се влошат преди да се оправят, тъй като много ще се опитат да запазят старата система. Подписвайки и подкрепяйки Хартата за свободен свят, ще помогнете за настъпването на тези промени много по-скоро, по-мирно, и без излишни страдания.

Идеята на хартата е проста. Това което е сложно, е настоящата ни система, и оправянето й може да отнеме известно време, но тази инициатива изисква търпение, целяща бавен и усточив прогес в една единствена посока - към истинска свобода, изобилие и устойчивост.

Молим Ви да разгледате инициативата с най-голямо внимание. Благодарим ви.

Подпишете Хартата

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Харта за Свободен Свят 2024. Моля, чувствайте се свободни да използвате каквото и да е съдържание от този сайт.. Свържете се с нас

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost