Become a Patron

Харта за Свободен Свят

"Да направим всичко свободно и безплатно"

Хартата за Свободен Свят е изявление на принципи, които имат потенциала да оптимизират живота на Земята за всички биологични видове, да заличат бедността и алчността и да увеличат всеобщия прогрес.

Бивайки нито политически, нито религиозни, тези 10 кратки принципа мога да формират основата на едно ново, напреднало общество, което не използва пари и е свободно, честно и устойчиво. Те се базират само на Природата, здравия разум и оцеляването.

Хартата за Свободен Свят се счита от много за логичното решение за провалящите се механизми на днешното общество и естествена стъпка в нашата еволюция.

Прочети и подпиши Хартата

Увод

През изминалата година 2024, нашите лични свободи, среда на живот и биоразнообразие са станали критично застрашени от лошото ни управление на глобалните ресурси.

Тази харта предлага 10 фундаментални принципа, на които да се основе ново световно общество базирано на честност, здрав разум и оцеляване. Веднъж приети, тези принципи ще реализират равенство между хората, ще минимализират страданието и неправдата, ще създадат кооперативно общество, което насърчава прогреса и технологията и гарантира здравословна, разнообразна и устойчива среда за всички биологични видове.

Ако сте съгласни с тази идея, моля, регистрирайте подкрепата си като станете подписал и споделите този уебсайт и идеите му с приятелите си. Само чрез общата подкрепа можем да създадем промените нужни за опазване на живота на Земята в далечното бъдеще.

Принципи

1. Най-високият приоритет на човечеството е комбинираното общо благо на всички живи биологични видове и биосферата. обяснявам

Човешките същества, животните и растенията са неделими части от природата. Ние сме В природата - не извън или над нея. Всички биологични видове са свързани един с друг и с планетата, и зависят един от друг за оцеляване.

Физическото въздействие на човечеството над планетата вече е толкова голямо, че трябва да упражняваме мъдрост и отговорност. Трябва да зачитаме нуждите на всички биологични видове и средата, както и себе си, във всички решения.


2. Животът е ценен във всичките си форми, и свободен да процъфтява в комбинираното общо благо.обяснявам

Животът е удивителен феномен, и, за сега, нашата планета е единственото място, на което сме го намирали. Това го прави крайно рядко и красиво нещо, което трябва да бъде ценено и уважавано.

Въпреки това, животът е и храна, и всички наши биологични видове формират сложна хранителна верига. За да запазим тази хранителна верига - а по този начин нашето биоразнообразие и оцеляване - трябва да следим за комбинираното общо благо на всички биологични видове, когато взаимодействаме, с който и да е.


3. Природните ресурси на Земята са рождено право на всичките й обитатели и са свободни за споделяне в комбинираното общо благо. обяснявам

Всеки жив човек и създание на тази планета има автоматично право на дял от всички природни ресурси на Земята и да ги използва за здравословен и пълноценен живот без дълг или подчинение, към който и да е друг човек или същество.

Човечеството, имайки в предвид размера на населението и сложния начин на живот, има особеното задължение да не претоварва тези природни ресурси, или да използва повече отколкото е разумно нужно, за да поддържа щастлив и цялостен живот в комбинираното общо благо.


4. Всяко човешко същество е равна част в световно общество от хора, и свободен гражданин на Земята.обяснявам

Социалните, идеологическите и граничните разделения между хората са направени от човека бариери, които нямат физическа или природна основа. Подобни изкуствени разделения могат само да бъдат непродуктивни за общото благо и оцеляването на обществото като цяло.

Нашите общи прилики са, обаче, и физически, и естествени. В общи линии, всички искаме и се нуждаем от едни и същи неща. С универсално сътрудничество и равен достъп, всички можем да приложим уменията си по-ефективно, за да постигнем тези общи цели.


5. Нашето общество се основава в духа на сътрдудничеството и разбирането на Природата, предоставено чрез просто образование.обяснявам

Всяко дете, което получи полезно и приложимо образование относно механизмите на Природата, Света и живота в обществото, в крайна сметка ще даде най-добрата си служба на този Свят и това общество. Традиционното образование за кариера е вече измеримо разрушителна сила.

В крайна сметка, образованието ще измести закона, който всъщност е груба система за опазване на реда. Например, едно дете, което разбира защо определено действие не е възможно, е много по-добре подготвено за живота от дете, което познава само страха от наказание за това действие.


6. Нашето общество предоставя за всички свои членове потребностите за здравословен, пълноценен и устойчив живот, свободно и без задължения.обяснявам

На всеки човек трябва да бъде гарантиран най-високия стандарт на живот без употребата на пари, търговия или дълг. Вече няма логична причина това да не се случва. Почти цялото човешко страдание е причинено от остарялата ни система на обмен.

Всички форми на дълг и подчинение са не само пречка за прогреса, но и напълно ненужни. Това се дължи на владеенето на технологии и лекотата, с която можем да произвеждаме и фабрикуваме стоки за себе си.

Find out more about an Open Access Economy


7. Нашето общество уважава лимитите на Природата и ресурсите й, подсигурявайки минимална консумация и загуби.обяснявам

Ресурсите ни са ограничени или по абсолютно количество или от времето, което ни отнема да ги управляваме и заменим. И в двата случая, трябва използваме ресурсите си мъдро, за да запазим залежите им и средата.

В допълнение, трябва да минимализираме натрупването на рядко използвани стоки, и количеството невъзобновяеми отпадъци, които произвеждаме. Те създават директни последици върху средата ни. Колкото повече съхраняваме Света, толкова по-голям е шансът ни за оцеляване в бъдеще.


8. Обществото ни достига до решенията и увеличава прогреса си основно чрез прилагането на логика и най-доброто налично знание.обяснявам

В новото общество свободно от финансови инхибитори и задръжки, най-големите предизвикателства пред човечеството ще бъдат техническите, например, как да предоставим достатъчно храна, вода, подслон, енергия, материали и да осигурим висок стандарт на устойчив живот за всички?

За разлика от традиционната политика и спекулиране, научният метод е доказана, здрава система за решаване на технически проблеми, използвайки само наличните факти и проста логика. Също има общо значение във всички култури и езици.


9. Нашето общество признава дълга си за грижа и състрадание за членовете, които не могат да допринасят.обяснявам

Хора, които по каквато и да е причина, не могат да се грижат за себе си или да допринасят за обществото, заслужават любезност, състрадание и грижа от останалата част от обществото без никакви задължения.

Също така, като бъдещи сътрудници в обществото, е жизнено важно да дадем възможно най-много полезно знание на децата по начин, който стимулира тяхното творчество, растеж и интелект към бъдещия прогрес.


10. Нашето общество признава отговорността си да поддържа разнообразна и устойчива биосфера за здравето на живота в бъдеще.обяснявам

Трябва да помним, че споделяме планетата не само с други хора, животни и растения, но и със семената на бъдещите хора, животни и растения, които ще ходят и растат тук някой ден.

Тези същества, които нямат глас или влияние днес, заслужават живота точно толкова колкото нас. В интерес на всички биологични видове е да запазим света точно какъвто сме го намерили, ако не и по-добър.


Съгласен съм

Кликнете за съгласие..

Моля, въведете първото си име.
Моля, въведете второто си име.
Моля, въведете валиден и-мейъл адрес.
Този и-мейъл адрес вече е регистриран в Хартата. За да запазим почтеност, се нуждаем от уникален и-мейъл адрес за всеки подпис. Моля, използвайте друг и-мейъл адрес.
Моля, определете страната си.
Коментарът е прекалено дълъг.
Грешка!

Some translation is missing or incomplete in this language. Can you help us? Complete this translation.


Харта за Свободен Свят 2024. Моля, чувствайте се свободни да използвате каквото и да е съдържание от този сайт.. Свържете се с нас

Designed by ezWeb.ie 🌳 Powered by Wildhost